Predstavnici Ministarstva sudjelovali na predstavljanju Sustava za nadzor, informiranje i upravljanje pomorskim prometom Crne gore

Photo nsl MPPI-VTMIS CG-BAR 2-11_15.jpg

Predstavnici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprave sigurnosti plovidbe, nazočili su 30. listopada u Baru na svečanom otvaranju i predstavljanju Službe za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTMIS) i sustava za hitne intervencije uslijed iznenadnih onečišćenja mora s plovnih objekata Crne Gore.

Projekt vrijedan 3,5 milijuna eura financiran je u sklopu europskog programa IPA 2011 s ciljem unaprjeđenja sigurnosti plovidbe i zaštite mora od onečišćenja s brodova u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Crne Gore, kojim je realizirana izrada VTS i VTMIS studije, priprema natječajne  dokumentacije za nabavku opreme i izobrazba djelatnika za rukovanje opremom.

U sklopu istoga programa izrađena je Studija procjene rizika za morski okoliš i Mapa osjetljivih područja, te je pripremljena natječajna dokumentacija za nabavku opreme za hitno reagiranje na onečišćenja s plovnih objekata, kao i trening  djelatnika  za rukovanje opremom za hitno reagiranje.

Ispred Uprave sigurnosti plovidbe Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture sudjelovali su načelnik Sektora, Lukša Čičovački, voditelj Odjela, Zdravko Seidel, lučki kapetan Lučke kapetanije Dubrovnik, Mato Kekez te Vito Jasprica, djelatnik VTS Hrvatska.

Sudionici skupa imali su prilike upoznati se s radom  Službe za nadzor i upravljanje pomorskim prometom Crne gore prilikom posjete operativnom centru Službe u Dobroj vodi i obalnoj radarskoj postaji.

Svečanosti su, pored predstavnika iz Hrvatske, prisustvovali  šef delegacije Europske unije u Crnoj Gori Andre Lys, te izaslanstva Italije i Albanije, pri čemu je istaknuta dosadašnja iznimno dobra suradnja nadležnih pomorskih službi Hrvatske i Crne gore.