Predstavljen projekt Riječnih informacijskih servisa (RIS-a) na rijeci Savi

Photo nsl zmZA-SAVA-SK 6-10_15.JPG

„Sustav riječnih informacijskih servisa i glasovni VHF sustavi u Hrvatskoj nisu nepoznanica, već sedam godina postoje na rijeci Dunav i potpuno su operativni. Stoga će ovaj projekt omogućiti integraciju RIS-a na Savi sa postojećim sustavom na rijekama Dunavu i Dravi čime će se osigurati potpuna funkcionalnost RIS i VHF sustava na unutarnjim plovnim putovima Republike Hrvatske.“. - rekao je prilikom predstavljanja projekta potpune implementacije Riječnih informacijskih servisa (RIS-a) na rijeci Savi, zamjenik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Zdenko Antešić.

„RIS će omogućiti povećanje razine sigurnosti i zaštite okoliša prometa na unutarnjim plovnim putovima, kao i modernizaciju komercijalnih usluga u riječnom prometu.“., dodao je zamjenik ministra i zaključio kako je očekivani učinak projekta veća konkurentnost riječnog prometa što je u trendu i sa smjernicama glavnih ciljeva europske prometne politike.

Cilj projekta Potpune implementacije Riječnih informacijskih servisa (RIS-a) na rijeci Savi, čija vrijednost iznosi 5.701.042,50 kuna i 85 posto se sufinancira iz fondova Europske unije, unapređenje je sigurnosti i efikasnosti unutarnje plovidbe na rijeci Savi u skladu s RIS Direktivom Europske unije. Stoga će u okviru projekta biti instalirana oprema i uspostavljena komunikacijska mreža na rijeci Savi te će se omogućiti korištenje sustava praćenja i lociranja plovila (T&T), glasovnog VHF sustava i izrade baze podataka o trupu plovila, a osam plovila javnih institucija bit će opremljenom relevantnih za korištenje riječnih informacijskih servisa.

Konkretno, to znači da će se omogućiti praćenje vozila na rijeci Savi, VHS sustav omogućit će kapetanijama da razgovaraju sa svim plovilima na Savi, a stvorit će se i centralna baza svih vozila u Republici Hrvatskoj. Stanice će biti postavljene na sedam lokacija duž Save, a 12 radnih stanica bit će postavljeno u prostorijama lučkih kapetanija, carine, policije i sl., dok će centralni servis biti postavljan Nacionalnoj središnjici u Sisku.

Modernizacija sektora unutarnje plovidbe mora neizbježno uključivati nove koncepte i tehnologije koje za cilj imaju unapređenje konkurentnosti sektora u usporedbi s drugim prometnim modovima. Budući su ključne prednosti unutarnje plovidbe upravo sigurnost i ekološka održivost, prometni bi sektor trebao djelovati s ciljem očuvanja tih prednosti na način da se sigurnost plovidbe podigne na novu razinu. Implementacija cjelokupnog sustava RIS-a na rijeci Savi sljedeći je korak ka rehabilitaciji i unapređenju rijeke Save koju je 2005. godine započela Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (ISRBC) uspješnom realizacijom projekta „Detaljni dizajn i instalacija prototipa Riječnih informacijskih servisa na rijeci Savi (2010)“.

Na predstavljanju projekta, uz zamjenika ministra Zdenka Antešića, sudionicima su se obratiti i ravnatelj Agencije za vodne putove Zrinko Zvocak, koja je korisnik projekta te zamjenik tajnika za plovidbu Međunarodne komisije za sliv rijeke Save Željko Milković.

Željko Milković iz Međunarodne komisije za sliv rijeke Save istaknuo je kako je rijeka Sava, uz Dunav, dio Osnovne TEN-T mreže i kako je ovo pokazatelj da Europska unija uočava važnost plovnog puta rijeke Save za povezanost s ostatkom prometne mreže. Također je izrazio zadovoljstvo početkom ovog projekta i dodao da se također nada nastavku obnove plovnog puta rijeke Save.

Unutarnja plovidba predstavlja jedan je od najisplativijih vidova prometa budući ima niz prednosti pred ostalim vrstama kopnenog prijevoza. Međutim, iako riječni promet igra iznimno važnu ulogu u prijevozu roba na razni Europe, njegov potencijal nije ni približno dovoljno iskorišten. Stoga je ovaj projekt još jedna u nizu koji bi trebao doprinijeti konkurentnosti riječnog prometa.

Projekt Potpune implementacije Riječnih informacijskih servisa provodit će konzorcij na čelu s hrvatskom tvrtkom RGO komunikacije d.o.o., dok će opremu isporučiti KONČAR - Elektroindustrija d.d., a nadzor nad provedbom provodit će austrijska grupacija ic Consulenten. Prezentaciju projekta održali su Peter Žitnansky, stručnjak za sektor unutarnje plovidbe i voditelj tima konzorcija koji radi na projektu te Vedran Bolfek, stručnjak za RIS aplikacije.

Provedba projekta trajat će petnaest mjeseci, kroz koje će uz implementaciju sustava i opremu, obučiti zaposlenici Agencije za vodne putove za usavršavanje korištenja sustavom, koji će hrvatske unutarnje plovne putove staviti na istu razinu na kojoj su sad i Europski.