Hrvatski sabor: Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika

Photo sabornica.jpg
Hrvatski sabor danas je usvojio Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika kojim se dodatno osnažuje zakonski okvir za zaštitu morskog okoliša od onečišćenja s plovnih objekata, a u skladu s Međunarodnom konvencijom o sprečavanju onečišćenja mora s brodova i pravnom stečevinom Europske unije.

Zakonom se propisuje donošenje Strategije o sprečavanju štetnog prijenosa morskih organizama i patogena putem balastnih voda, obvezuju se lučke uprave i koncesionari luka posebne namjene da adekvatno opreme luke i osiguraju sustav prihvata i zbrinjavanja otpada s brodova, sukladno međunarodnim i europskim standardima, a zapovjednici brodova se obvezuju na predaju otpada.

Sustav naplate uređuje se na način da stimulira predaju i ekološki prihvatljivo zbrinjavanje otpada i ostataka tereta. Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora osnažuje se obaveznim sustavom obuke i uvježbavanja svih sudionika Plana.

Kada je riječ o kabotaži, novim se odredbama omogućuje primjena Uredbe Vijeća Europe o slobodi pružanja usluga u pomorskom prijevozu te odgovornosti pomorskog prijevoznika za putnike u slučaju nezgode, u skladu sa prijelaznim razdobljima odobrenim Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Kako bi se s jedne strane sačuvala razina sigurnosti plovidbe brodova a s druge strane osigurala racionalna organizacija pomorske administracije kroz korištenje raspoloživih tehničkih znanja Hrvatskog registra brodova, propisuje se nadležnost Hrvatskog registra brodova (HRB) u odnosu na brodove i jahte u nacionalnoj plovidbi u razdoblju nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji.

Novim je zakonom detaljnije uređeno vađenje potonulih stvari i uklanjanje podrtina za što su su propisani odvojeni pravni režimi.

Zakon donosi niz poboljšanja u dijelu sigurnosti plovidbe, upisa jahti i brodica, a jasnije su propisane i odredbe koje se tiču dolaska stranih plovila u Republiku Hrvatsku.