Vlada: Usvojen prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka.

Naime, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture zaprimilo je od Lučke uprave Rijeka zahtjev kojim se traži dopuna Odluke Vlade RH o osnivanju Lučke uprave Rijeka. Članak 47. stavak 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisuje da je lučka uprava dužna predložiti promjenu akta o lučkom području ako to zahtijevaju razvojni, gospodarski, administrativni ili drugi razlozi.

Odlukom se predviđa širenje lučkog područja luke Rijeka u dijelu riječkog bazena na Zagrebačkom pristaništu, a u svrhu izgradnje kontejnerskog terminala u okviru Rijeka Gateway projekta.

Izmjenom Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka, lučko područje kojim upravlja lučka uprava proširuje se za 27. 280 m².