U Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture održana VTMIS konferencija

Photo /vijesti06072015-1/DSC04730.JPG
Uprava sigurnosti plovidbe Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture održala je s predstavnicima lučkih kapetanija, tijela koja upravljaju lukama i peljara konferenciju o hrvatskom sustavu za nadzor i upravljanje pomorskim prometom s pridruženim informacijskim sustavom (VTMIS) radi ostvarenja integriranog pristupa sudionicima pomorskog prometa, uključujući sustav obveznog javljanja i bdijenja i pružanje VTS usluga koje je u operativnoj primjeni od 15. rujna ove godine.

Konferenciju je uvodnim izlaganjem otvorio Lukša Čičovački, načelnik Sektora za nadzor i upravljanje pomorskim prometom, traganje i spašavanje i zaštitu mora u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, a u nastavku su stručna izlaganja održali Zdravko Seidel i Toni Maričević iz Ministarstva, te voditelji VTS centara Ivo Šantić i Mate Vukić.

Načelnik Čičovački istaknuo važnost integriranog pristupa svih subjekata pomorskog prometa kroz uspostavu „jedinstvene kontakt točke za agente i tijela koja upravljaju lukama“ temeljenu na jedinstvenom pomorskom sučelju, te uspostavu „jedinstvene kontakt točke za brod“ kroz pružanje VTS usluga putem VHF radiokomunikacijskog sustava. U kontekstu VTMIS-a kazao je kako CIMIS predstavlja jedinstveno administrativno čvorište, odnosno logistički alat čijom će punom primjenom doći do rasterećenja sustava kroz integraciju različitih informacijskih sustava, s obzirom da će isti na jednom mjestu obuhvaćati pomorske, granične, carinske, sanitarne i ostale formalnosti.

Konferencija je organizirana radi postizanja pravovremenog usklađivanja akata tijela koja upravljaju lukama s podzakonskim aktima na nacionalnoj razini, s ciljem unaprjeđenja sigurnosti pomorske plovidbe i zaštite morskog okoliša, podizanja učinkovitosti pomorskog prometa i pružanja lučkih usluga te pojednostavnjenja tijeka informacija između sudionika pomorskog prijevoza, državne uprave i luka.

Na Konferenciji je predstavljeno skoro stupanje na snagu sustava obveznog javljanja brodova u Republici Hrvatskoj kojim se uspostavlja sustav „jedinstvene kontakt točke za brodove“ kao dijela novog i unaprjeđenog VTMIS sustava, kao i prezentacija rada Službe nadzora i upravljanja pomorskim prometom (VTS služba) u svojstvu središnjeg tijela s nadležnostima na cjelovitom području unutarnjih morskih voda, teritorijalnog mora i zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa, koje djeluje u suradnji s lučkim kapetanijama, lukama, peljarima i drugim tijelima s nadležnostima na moru i u svezi s morem i pomorstvom. U okviru predstavljanja, istaknuta je važnost obveze javljanja i bdijenja plovnih objekata, kao i pružanja VTS usluga na definiranim VHF radijskim kanalima VTS sektora. Također, svi plovni objekti dužni su komunikaciju s VTS službom, lučkom kapetanijom i tijelom koje upravlja lukom obavljati na dodijeljenom VHF radijskom kanalu VTS sektora u kojem se nalaze, a sustav u obveznu primjenu ulazi 15. rujna 2015. godine.

Također, na konferenciji je predstavljena i nova Matična evidencija luka i lučkih područja Hrvatskog integriranog pomorskog informacijskog sustava CIMIS u svojstvu nacionalnog elektroničkog Registra luka kao i obveza tijela koje upravlja lukom da dostavljaju podatke u sustav sukladno administrativnim i tehničkim uputama objavljenim na CIMIS portalu u regiji korisničkih uputa za rad. Među ostalim, riječ je i o instrumentu kojim će se voditi evidencija o ispunjavanju sigurnosnih uvjeta u lukama. Matična evidencija luka  sadržavati će geografske i kartografske podatke o lučkim područjima, bazenima, terminalima, sidrištima i pojedinačnim vezovima svih luka u Republici Hrvatskoj kao i jedinstveni matični broj svake luke. Planirano je da matična evidencija luka bude uspostavljenja najkasnije do 31. prosinca 2015. godine.