Održan tematski sastanak o izgradnji luke otvorene za javni promet „Krilo“

Photo nsl dtMMK-KRILAJ 6-2_17.JPG
Projekt izgradnje luke otvorene za javni promet „Krilo“ bio je tema sastanka koji je održan na inicijativu državne tajnice za more, Maje Markovčić Kostelac s predstavnicima Hrvatske gospodarske komore, općine Dugi rat, lučke uprave Splitsko - dalmatinske županije, lučke kapetanije Split i Hrvatske udruge privatnih brodara Split.

Na sastanku je sudjelovala i pomoćnica ministra ispred Uprave pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra, Jadranka Fržop.

Državna tajnica za more Markovčič Kostelac osvrnula se temeljem obrađenih i dostupnih podataka na činjenicu da je u Općini Dugi rat trenutno registrirano 158 brodova namjenjenih za turistička kružna putovanja, a za čija sidrenja nema dovoljno mjesta u postojećoj luci Krilo, odnosno, postojeći lučki infrastrukturni objekti objekti nisu adekvatni i ne zadovoljavju trenutne potrebe.

"Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao resorno tijelo podržava realizaciju projekta kroz osiguranje dostatnih kapaciteta i odgovarajućih vezova za postojeću brodsku flotu te predlaže fazno rješavanje problema sukladno prostornim planovima i strateškim dokumentima.". - zaključila je na kraju sastanka državna tajnica za more, Maja Markovčić Kostelac.

Sve brodarske tvrtke koje su registrirane pri Općini Dugi Rat realiziraju zapošljavanje tijekom sezone i preko tisuću pomoraca, hrvatskih državljana, što je značajan podatak u dijelu održivosti gospodarstva, ali i širega konteksta razvoja hrvatskog priobalja, pri tom valja istaknuti činjenicu da su na ovu brodarsku djelatnost vezane i brojne druge poslovne djelatnosti u Općini, kao što su dobavljači, razne usluge i servisi koje brodovi koriste, a koje nude hrvatske tvrtke i obrti.

Ne zanemariv udjel u potpori ovoj djelatnosti predstavlja i Općina Dugi rat koja na ime potpora sudjeluje sa 30 posto financijskih sredstava, izdvojenih iz ukupnih prihoda koje ostvaruje iz turističkih noćenja.