Inspektori sigurnosti plovidbe Crne Gore sudjelovali u ekspertnom trening seminaru za nadzor stranih brodova održanom u Rijeci

Photo nsl USPHR-ISPCG 4-2_15.jpg

Od 26. do 30. siječnja četiri inspektora sigurnosti plovidbe iz Crne Gore sudjelovala su na trening seminaru za nadzor stranih brodova prema postupcima Pariškog memoranduma (PSC), u okviru bilateralnog dogovora kojim se Republika Hrvatska obvezala pružiti stručnu i pravnu pomoć unutar djelokruga Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture Administraciji Republike Crne Gore u vidu pripreme PSC inspektora za nadzor stranih brodova, a sa ciljem pomoći Crnog Gori u ispunjavanju zadanih kriterija za prijam u Pariški memorandum (PSCP).

Svrha trening seminara bila je upoznavanje crnogorskih inspektora  sigurnosti plovidbe s inspekcijskim poslovima nadzora stranih brodova sukladno kriterijima za pregled koji su zadani Pariškim memorandumom (PSCO).

Trening je realiziran kroz tri cjeline, a prvi dio treninga sadržao je postupak provedbe inspekcijskog pregleda broda kojim su obuhvaćeni svi elementi postupka:
- najava dolaska inspekcije i alokacija broda predviđenoga za pregled
- priprema za pregled
- konzultiranje u mrežnom informatičkom sustavu (EQUASIS, GISIS, THETIS)
- provjera opreme inspektora (službeno vozilo, radna odjela, informatička oprema, mjerni instrumenti)
- obavljanje pregleda na brodu
- analiza nedostataka
- postupak unosa rezultata pregleda u THETIS bazu podataka te postupak izvješćivanja zainteresiranih strana

U okviru četverodnevnoga boravka crnogorskih kolega praktičnim dijelom seminara obuhvaćen je pregled dva raspoloživa strana motorna broda naziva "Anna 2005" zastave Malta i motornog broda naziva "Christina" zastave Antigua i Barbuda.

Drugi dio programa obuhvatio je prezentaciju organizacije i ustroja inspekcijske službe Ministarstva pomorstva prometa i infrastrukture:
- prezentaciju nacionalnih pomorskih propisa koji reguliraju sigurnost plovidbe poglavito inspekcijski nadzor stranih brodova
- sustav osposobljavanja inspektora sigurnosti plovidbe Ministrstva
- ažuriranje i pohrana relevantnih mapa u Upravi i područnim jedinicama

Treći dio programa obuhvato je rad u radnim grupama gdje su analizirani inspekcijski pregledi onih stranih brodova koji su imali veći broj nedostataka uključujući i zabranu plovidbe.

Tijekom boravka organiziran je posjet Pomorskom fakultetu u Rijeci, Nacionalnoj Središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja namoru (MRCC Rijeka), VTS Središnjici te Lučkom kontrolnom centru u riječkoj luci.

Jedna od točaka apsolviranog trening - rasporeda bila je i analiza izvješća tima Pariškog memoranduma koji je obavio posjet Administraciji Crne Gore tijekom 2011. godine, koja je rezultirala zaključak kako još nisu otklonjene sve primjedbe utvrđene u okviru prvog posjeta, ali da se radi na otklanjanju istih.

Zakljčak obiju strana nakon okončanja četverodnevnog trening - seminara kako je posjet crnogorskim kolegama bio iznimno koristan te da je ovo tek prva misija u okviru suradnje kojom Republika Hrvatska pomaže Republici Crnoj Gori u prilagodbi te što skorijem prijamu u Pariški memorandum.

Slijedeći trening za crnogorsku Administraciju dogovoreno je provesti na dubrovačkom području nadzora sigurnosti plovidbe gdje će domaćin biti službenici Lučke kapetanije Dubrovnik, nakon čega će predstavnici hrvatske Administracije posjetiti crnogorske kolege u svrhu provjere ispunjavanja kriterija za prisup Meorandumu.