Održana 10. redovna sjednica Središnje koorinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru

Photo lkapetanija ZD.jpg
Deseta redovna sjednica Središnje koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru danas je održana u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, pod predsjedanjem ministra Siniše Hajdaš Dončića.

U uvodnom govoru je ministar Hajdaš Dončić zahvalio prisutnima na uspješnom radu, te izrazio želju za nastavkom daljnje uspješne suradnje u svrhu ostvarenja zajedničkih ciljeva i prioriteta kako bi se osigurao dugoročni napredak sigurnosti i zaštita morskog prostora pod jurisdikcijom Republike Hrvatske.

Također, istaknuo je kako je važna zadaća da se zajedničkim pristupom i djelovanjem pridonese razvoju pomorskog sustava zemlje kroz jamstvo sigurnosti, zaštitu gospodarskih interesa Republike Hrvatske na moru i očuvanju morskog okoliša. „Naša nastojanja održivog razvoja pomorstva idu u korak s Integriranom pomorskom politikom Europske unije.

Aktivno smo uključeni u strateško planiranje razvoja pomorstva, a u tijeku je izrada i donošenje Pomorske strategije za Jadransko i Jonsko more s naglaskom na održivom razvoju gospodarskih aktivnosti na moru“ – rekao je ministar Siniša Hajdaš Dončić  pritom prigodno pozivajući prisutne da se aktivno uključe u proces donošenja spomenute strategije na konferenciji koja će se u suorganizaciji s  Europskom komisijom održati 6. prosinca u Zagrebu.

Podsjetio je i kako je u ožujku 2011. godine Europska komisija donijela tzv. „White paper“ – Plan mjera za uspostavu jedinstvenog europskog prometnog područja, te je taj strateški dokument još jedan u nizu dokumenata koji naglašava potrebu dosljedne primjene suverenih prava na moru kao osnovnog preduvjeta za razvoj pomorskog gospodarstva u „plavom pojasu“ europskih mora bez administrativnih barijera u pomorskom prometu između država članica EU.

Istaknuo je kako je, a na poticaj potpredsjednika Vlade za unutarnju, vanjsku i europsku politiku Nevena Mimice, u tijeku postupak osnivanja međuresornog normativno-tehničkog odbora koji će za zadatak imati usklađenje resornih propisa kojima se regulira razmjena i distribucija podataka i dokumenata o prekograničnom kretanju pomorskih objekata, osoba i tereta, kao i utvrđivanje i provedba procesa integracije svih raspoloživih materijalnih resursa u cilju osiguravanja cjelovite slike stanja pomorskog pometa na moru Republike Hrvatske, a sve radi učinkovite primjene pomorskog, schengenskog i carinskog acquis communautairea.

Ministar je naglasio kako Europska unija razmatra mogućnosti produbljenja suradnje između država članica u provedbi međunarodnih ugovora o zaštiti morskog okoliša kroz ustroj europske „Obalne straže“, tj. uspostavu operativne koordinacije država članica po pitanju djelokruga rada pomorskih administracija nadležnih za zaštitu mora od onečišćenja s brodova, te kako RH s pozornošću prati ovaj proces, čiji će tijek svakako biti predmetom razmatranja Središnje koordinacije tijekom 2013.

Na 10. redovnoj sjednici prihvaćena su izvješća Stručnog tijela o realizaciji plana zajedničkih aktivnosti za II. i III. tromjesečje 2012. godine, te  predložene mjere za unapređenje stanja sigurnosti i zaštite morskog prostora pod jurisdikcijom RH s planom provedbe mjera.