Vlada: proširenje Lučke uprave Rovinj i bogatija ponuda nautičkog turizma luke Novigrad

Photo Vlada_RH.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici dala suglasnost na Odluku o dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Rovinj koju je zatražila Skupština Istarske županije sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, a kojom bi se proširilo područje pod upravljanjem Lučke uprave Rovinj na sidrište Valdebora i sidrište Lone, te na područje Sjeverne luke Valdibora.

Na području sjeverne luke Valdibora 2004. godine izvršeno je nasipavanje i izgradnja novog obalnog zida i obalnog platoa koji danas služi kao operativna obala za iskrcaj ribe. Prostori sidrišta u uvalama „Valdebora“ i „Lone“ u pomorskoj literaturi, peljarima i nautičkim kartama evidentirana su kao sidrišta za brodove i brodice i navedeni su u prostornom planu Istarske županije kao lučki prostori luke otvorene za javni promet  te odgovaraju sadašnjoj i budućoj funkciji javne luke Rovinj.

Na današnjoj sjednici Vlade također je dana suglasnosti za povjeravanje obavljanja sporednih djelatnosti manjeg opsega u luci posebne namjene, luci nautičkog turizma Novigrad. Ponuda luke Novigrad bit će bogatija za usluge obavljanja poslova prodaje, čišćenja i održavanja plovila, prodaje nautičke odjeće, obuće i modnih dodataka, prodaje, popravaka, održavanja i servisiranja plovila te kozmetičkih usluga i njege tijela.

Naime, koncesionar luke Novigrad, trgovačko društvo Sigma poslovodstvo d.o.o. iz Zagreba predalo je zahtjev za sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji u cilju boljeg iskorištavanja pomorskog dobra, a sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama.

Trenutačno su u pregovorima oko sklapanja ugovora o poslovnoj suradnji sa četiri gospodarska subjekata zainteresirana za obavljanje djelatnosti unutar luke Novigrad.