Održan bilateralni sastanak hrvatske i slovenske delegacije na temu sigurnosti plovidbe i zaštite mora od onečišćenja

Photo nsl pmGS-SLOSP 7-4_16.JPG
Bilateralni sastanak delegacije Republike Slovenije i Republike Hrvatske na temu sigurnosti plovidbe i zaštite mora od onečišćenja održan je 7. travnja u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pomoćnik ministra kap. Goran Šarin predvodio je hrvatsku delegaciju u sastavu: načelnik Sektora sigurnosti plovidne, kap. Joško Nikolić, načelnika Sektora za nadzor i upravljanje pomorskim prometom, traganje i spašavanje i zaštitu mora, Lukša Čičovački i Dubravka Lulić Krivić, voditeljica službe sigurnosti pomorskog prometa i zaštite mora od onečišćenja dok je tročlanu slovensku delegaciju predvodio Jadran Klinec, direktor Uprave za pomorstvo sa suradnicima.

Dvije delegacije na sastanku su zajednički utvrdili kako je suradnja na postojećim projektima sigurnosti plovidbe i zaštite mora od onečišćenja između dvije države na visokom nivou, ali da je istu potrebno intenzivirati i ojačati. U okviru odražnoga sastanka nadležna Uprava sigurnosti plovidbe izvijestila je slovenske delegate o broju slovenskih državljana, uključujući i njihovu imovinu, koji su bili sudionici u 10. akcija traganja i spašavanja na Jadranskom moru tijekom 2015. godine.

Na održanome radnom sastanku također se raspravljalo i o pitanjima od zajedničkog interesa za sigurnost plovidbe i zaštite mora od onečišćenja ali i o načinima unaprjeđenja suradnje na provedbi režima separacije pomorskog prometa sjevernog Jadrana implementacijom ADRIREP sustava, kao i o ostalim raspoloživim načinima detekcije prekršaja brodova u tranzitu prema slovenskim lukama. Razgovralo se i o uspostavi Jadranskog VTMIS sustava, inspekcijskim poslovima  i tehničkim standardima.

Poseban naglasak hrvatska delegacija stavila je na plan organizacije predstojeće zajedničke vježbe primjene Subregionalnog plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora koja bi uz Hrvatsku i Sloveniju uključila i Republiku Italiju, i to u prvome tromjesečju 2017. godine. U predstojećoj združenoj pomorskoj vježbi u predviđene akcije bio bi uključen i posebno opremljen i prilagođen EMSA-in brod za suzbijanje onečišćenja "MARISA N", a koji je predviđen za djelovanja na području Jadranskog mora.

Hrvatska i slovenska delegacija dogovorile su i zajednički nastup prema nadležnim tijelima Europske unije, odnosno prema EMSA-i te EAS-u kako bi na vrijeme osiguarale uslugu smještaja potrebne opreme i disperzanata za suzbijanje onečišćenja mora naftom na području srednjeg ili južnog dijela Jadranskog mora, kako bi u što većoj mjeri bili osigurani preduvjeti kvalitetnom i pravovremenom djelovanju u zaštiti od iznenadnih događaja, a koji bi mogli ugroziti kako sigurnost plovidbe tako i bioraznolikost mora i podmorja.