Brod čistač u službi očuvanja Jadranskog mora sigurnijim i zaštićenijim u slučajevima iznenadnih onečišćenja

Photo nsl MARISSA-N.JPG
Republika Hrvatska kao članica Europske Unije aktivno koristi mogućnosti koje joj punopravno članstvo omogućava, i to na način da je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe u suradnji s Europskom agencijom za pomorsku sigurnost (EMSA) omogućilo da Jadransko more bude zaštićeno u što većoj mjeri od iznenadnih onečišćenja  angažiranjem broda čistaća u „stand by“ aranžmanu. 

Kako bi se osigurala podrška zemljama članicama u sprječavanju onečišćenja, EMSA je osnovala mrežu brodova „čistača“ duž cijele Europske obale s ciljem sprječavanja i/ili ograničavanja onečišćenja mora većih razmjera uslijed iznenadnih onečišćenja, a koji u trenutku poziva dolaze na mjesto onečišćenja i svojim djelovanjem sprječavaju daljnje onečišćenje.

Za područje Jadranskog mora, radi se o m/b „Marisa N“, s lukom polazišta Trieste - Italy, tip broda: tanker, koji je opremljen odgovarajućom opremom za suzbijanje onečišćenja. Brod, koji svakodnevno obavlja komercijalne plovidbene poslove, obalne države Jadranskog mora u slučaju potrebe mogu mobilizirati, te je brod dužan odazvati se na intervenciju u roku 24 sata.

Na području Europske unije trenutno postoji 19 brodova čistača angažiranih od strane EMSA-e. To su uglavnom brodovi tankeri koji se koriste u komercijalne svrhe, a koji se po dojavi o onečišćenju  angažiraju u suzbijanju istog u  kratkom vremenu.

Vlada Republike Hrvatske 2008. godine donijela je Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora (NN 92/08), to je dokument održivog razvitka i zaštite okoliša kojim se utvrđuju postupci i mjere za predviđanje, sprečavanje, ograničavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja mora i na izvanredne prirodne događaje u moru radi zaštite morskog okoliša.

U  cilju uspostave mehanizma međusobne suradnje pomoći, kako bi se u što je moguće većoj mjeri smanjila opasnost od iznenadnih onečišćenja na snazi je  Subregionalni plan intervencija za sprečavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja jadranskog mora većih razmjera između Vlade Republike Hrvatske, Talijanske Republike  i Republike Slovenije.

Detaljnije informacije o angažiranju broda čistaća Marisa N moguće je naći na web stranici : www.emsa.europa.eu.