Vlada usvojila odluku o produženju roka trajanja koncesije društvu Nautica Mare i davanju koncesije za luku Marina Zadar

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Novi Vinodolski, kojom se produžuje  rok za izgradnju luke i vrijeme trajanja koncesije Ovlašteniku koncesije, trgovačkom društvu Nautica Mare d.o.o.

Usvojenom Odlukom  rok trajanja koncesije produžuje se 7 godina (sa 25 na 32 godine), od čega je 2 godine potrebno za izgradnju i stavljanje u funkciju luke, dok se radi omogućavanja amortizacije potrebnih ulaganja produžuje koncesija za narednih 5 godina, odnosno zaključno do dana  09. studenoga 2042. godine.

Radi osiguranja započinjanja radova na izgradnji luke bez daljnjeg odlaganja, obavezuje se Ovlaštenik koncesije započeti pripremne i zemljane radove na izgradnji luke i dostaviti presliku prijave početka građenja Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture najkasnije do dana 31. prosinca 2014. godine.

Ukoliko ovlaštenik koncesije ne započne gradnju u propisanom roku i ako ne dovrši izgradnju luke i ishodi uporabne dozvole najkasnije do dana 30. srpnja 2016. godine gubi sva prava stečena Ugovorom o koncesiji i Dodacima istom te je dužan predati Davatelju koncesije svu tehničku dokumentaciju potrebnu za dovršetak izgradnje luke, kao i Lokacijsku dozvolu, izmjene i dopune iste te sve ishođene građevinske dozvole, bez prava na naknadu.

Također, Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – Marina Zadar i u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra na dijelu k.o. Zadar, kojom se raspisuje natječaj za dodjelu koncesije za luku posebne namjene – luku nautičkog turizma Marina Zadar.

Natječaj se raspisuje za izgrađenu luku ukupne površine 56 211 m2, od čega je 15 714 m2 kopneni prostor, a 40 497 m2 morski akvatorij.

Pored lučkog područja natječaj obuhvaća i dio pomorskog dobra koji čini funkcionalnu cjelinu s lukom površine 3 248 m2.

Početni iznos stalnog dijela koncesijske naknade je 10,00 kuna po metru kvadratnom zauzetog pomorskog dobra iz čega slijedi kako će davanjem u koncesiju luke i pomorskog dobra prihod od koncesije biti najmanje 594.590,00 kuna.

Početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 4% prihoda ponuditelja.

Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 30 godina (računajući od dana sklapanja Ugovora o koncesiji).