Vlada: Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća LU Dubrovnik o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli prvenstvene koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti i korištenje i održavanje određenih postojećih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Dubrovnik (Gruž)

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lučka uprava Dubrovnik o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli prvenstvene koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti i korištenje i održavanje određenih postojećih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Dubrovnik (Gruž) klase: UP/I-342-01/01-03/1, urbroja: 2117-562-03-01, od 16. svibnja 2003. godine.

Usvojenom Odlukom daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća LU Dubrovnik, kojom se produžuje prvenstvena koncesija društvu Luka Dubrovnik d.d., radi izgradnje putničkog terminala za putnike sa kružnih putovanja, na daljnjih 38 godina, računajući od dana 19. srpnja 2015. godine, odnosno od dana završetka roka trajanja važeće koncesije, čime bi ukupno vrijeme trajanja prvenstvene koncesije iznosilo 50 godina.

Stalni dio koncesijske naknade iznosi 1,5 Eura/m2 godišnje plativo po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja, s time da se za korištenje prostora u Upravnoj zgradi obračunava u iznosu od 26,40 Eura/m2, a za korištenje zajedničkih objekata lučke podgradnje i nadgradnje, Ovlaštenik koncesije zadužen je plaćati naknadu u iznosu od 7.000,00 kuna. Promijenjivi dio koncesijske naknade iznosi 1,5% prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti.

Ukupna planirana vrijednost investicije je 137.250.626,60 kuna, i to u razdoblju od dana zaključenja ugovora o koncesiji do zaključno kraja 2023. godine.