Vlada RH: Usvojena Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Istarske županije o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Umag - Novigrad

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Istarske županije o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Umag-Novigrad.

Sukladno članku 74. stavcima 1. i 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama županijska skupština utvrđuje lučko područje u skladu s prostornim planovima i uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Slijedom navedenog Skupština Istarske županije zatražila je suglasnost Vlade RH na Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju lučke uprave Umag-Novigrad u dijelu proširenja morskog dijela lučkog područja luke Novigrad. 

Predmetno proširenje omogućit će da se dosad neuređeno sidrište stavi pod nadležnost lučke uprave.

Podsjetimo pritom kako se Pravilnikom o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, načinu plaćanja veza, uvjetima korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda, lučkim upravama omogućuje proširenje nadležnosti na sva područja koja se u stvarnosti koriste kao lučka područja, a izvan su lučkog sustava.

Usvojena Odluka nema fiskalni učinak.