Vlada: Usvojena Uredba o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda (EU)

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada Republike Hrvatske je na danšnjoj sjednici donijela Uredbu o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda, kojom se preuzima u pravni sustav RH Direktiva 2009/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, a koja je stupila na snagu u travnju 2009. godine.

Usvojenom uredbom se određuju temeljna načela u istraživanju nesreća u području pomorskog prometa te se uređuje područje sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda s ciljem sprječavanja njihovog nastanka u budućnosti, kao i unaprjeđenja pomorske sigurnosti, osim u dijelu sankcija vezanih uz zabranu ometanja sigurnosne istrage pomorske nesreće, koja će se propisati izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika, čime će Direktiva biti u potpunosti preuzeta u pravni sustav RH.

Usvajanjem ove Uredbe Republika Hrvatska kroz nadležna tijela određuje način i uvjeti obavljanja sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda radi njihovog sprječavanja u budućnosti, unaprjeđenja sigurnosti plovidbe te smanjenja opasnosti od onečišćenja s brodova.
 
Uredba se primjenjuje na pomorske nesreće i nezgode: u kojima sudjeluju brodovi koji plove pod zastavom RH bez obzira na mjesto nesreće, koje se dogode unutar teritorijalnog mora i unutarnjih morskih voda RH, bez obzira na zastavu broda ili brodova uključenih u nesreću; koje se dogode u drugim vodama ako je sudjelovao brod članice EU kojemu je RH bila posljednja država uplovljenja; koje uključuju druge bitne interese RH bez obzira na mjesto nesreće i zastavu broda.
 
Temeljem ove Uredbe određen je i djelokrug glavnog istražitelja pomorskih nesreća u Agenciji za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, ali i ostalilh ovlaštenih istražitelja sigurnosnih istraga koji mogu potpuno neovisno u odnosu na sva tijela nadležna za pomorski promet, druga državna i pravosudna tijela te sve pravne i fizičke osobe odlučiti o pokretanju sigurnosne istrage vrlo ozbiljne ili ozbiljne pomorske nesreće. Pokretanje i vođenje sigurnosnih istraga ne može se zabraniti, obustaviti, odgoditi ili na bilo koji način ograničiti.
 
Uredbom se propisuje obveza provođenja sigurnosnih istraga svih vrlo ozbiljnih i ozbiljnih pomorskih nesreće, uvjeti pod kojima se provodi sigurnosna istraga ostalih pomorskih nesreća i nezgoda, utvrđuje se metodologija pokretanja i vođenja sigurnosnih istraga te obveza obavješćivanja o pomorskim nesrećama i nezgodama.
 
Uredbom se također propisuje obveza izvješćivanja Europske komisije i Međunarodne pomorske organizacije o svim vrlo ozbiljnim pomorskim nesrećama te vođenje Hrvatske informacijske platforme za pomorske nesreće, u koju  se  pohranjuju podaci o pomorskim nesrećama i nezgodama te njenog povezivanja s Europskom informacijskom platformom za pomorske nesreće, s ciljem razmijene podataka u realnom vremenu, a važno je napomenuti da za provođenje ove Uredbe nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Državnom proračunu već će se ista provoditi u okviru redovnih aktivnosti ustrojstvenih jedinica.

Usvojena Uredba ne primjenjuje se u slučajevima pomorskih nesreća i nezgoda u kojima sudjeluju isključivo ratni brodovi i javni plovni objekti, brodovi bez mehaničkog poriva, drveni brodovi jednostavne gradnje, jahte za sport i razonodu ili osobne potrebe koje nisu uključene u gospodarsku djelatnost, osim ako imaju ili će imati posadu i prevoze više od 12 putnika za gospodarske svrhe, brodice za osobne potrebe, plovni objekti koji plove na plovnim putovima unutarnjih voda (rijeke, kanali i jezera na kojima se obavlja plovidba, osim rijeka hrvatskoga jadranskog sliva u onom dijelu toka koji je plovan s morske strane), ribarski brodovi duljine manje od 15 metara, nepomični odobalni objekti za eksploataciju podmorja.