Vlada RH: Usvojen Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (EU)

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (EU).

Zakonom se uređuje sigurnosna zaštita luka i brodova te stvaraju uvjeti za izravnu primjenu Uredbe (EZ) br. 725/2004. Istodobno se u hrvatsko zakonodavstvo prenosi Direktiva 2005/65/EZ.

U skladu sa ovim Zakonom, lučka uprava ili ovlaštenik koncesije luke posebne namjene odgovorni su za sigurnosnu zaštitu luke, a prije svega za izradu i primjenu procjene i plana sigurnosne zaštite iste. Naime, svaka luka, odnosno lučko operativno područje na koje se primjenjuje ovaj Zakon, mora imati procjenu sigurnosne zaštite luke od strane za to ovlaštenih organizacija.

Novina u odnosu na prethodni Zakon jest i imenovanje osobe za vezu od strane ministra nadležnog za pomorstvo kojoj je glavni zadatak koordinacija komunikacije s Europskom komisijom i ostalim državama članicama Europske unije.

Dodajmo i to kako se danas usvojeni Zakon primjenjuje na putničke brodove u međunarodnoj plovidbi i teretne brodove od 500 BT i više u međunarodnoj plovidbi s napomenom da se mjere iz Zakona trenutno odnose na ukupno 43 hrvatska broda.

Poslove statutarne certifikacije u svezi sigurnosne zaštite hrvatskih brodova obavlja Hrvatski registar brodova.