Vježba „VIREX 2014“ pokazala visoki stupanj spremnosti svih nadležnih službi za djelovanje u slučajevima iznenadnih onečišćenja mora

Photo nsl LKZD POK-VJ 16-5_14.jpg.jpg
Trodnevna vježba provjere spremnosti za intervenciju u slučaju iznenadnog onečišćenja mora „VIREX 2014“ na plovnom području luke Gaženica u Zadarskoj županiji, uspješno je okončana.

Vježba je započela 14. svibnja, a organizirana je u okviru IPA projekta „HAZADR - Jačanje zajedničkog interventnog kapaciteta za borbu protiv onečišćenja mora uljima, opasnim i štetnim tvarima na Jadranu“, u sklopu IPA projekta „Jadranski prekogranični program suradnje“, sufinanciranog od strane Europske komisije.

Ispred Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture Vježbu je pratio zapovjednik Stožera za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora i pomoćnik ministra, Igor Butorac sa suradnicima i članovima Stožera.

U vježbi su sudjelovali timovi sastavljeni iz županijskih operativnih centara za suzbijanje onečišćenja mora Zadarske i Primorsko - goranske županije, a kojima su zapovjedali lučki kapetani, djelatnici Nacionalne središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka), Stožer za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, zrakoplovne snage Obalne straže, te partneri u projektu HAZADR iz talijanskih regija Apulije, Marche, Emilia Romagna, Albanije i Slovenije.

U vježbi su također sudjelovale i tvrtke specijalizirane za intervencije u slučajevima onečišćenja mora i morskog okoliša iz Primorsko - goranske, Zadarske, Šibensko - kninske i Splitsko - dalmatinske županije, te sve javne ustanove i službe Zadarske i Šibensko - kninske županije koje su po svome djelokrugu odgovorne sudjelovati u slučajevima ovakovih zagađenja.

Cilj vježbe bio je provjera mehanizama uzbunjivanja, provjera informacija i komunikacijskih protokola, provjera promptnosti u odlučivanju o mjerama intervencije i upravljanja operacijama čišćenja izlivenog ulja na moru i obali, čime je iskazana spremnost za pravovremeno reagiranje svih nadležnih i pratećih službi uključenih u sprječavanje rizika onečišćenja, kao i mogućnosti uklanjanja onečišćenja ukoliko do istoga dođe.

Dogovorom hrvatskih sudionika projekta „HAZADR“ i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, odlučeno je vježbu „VIREX 2014“ iskoristiti i za provjeru funkcioniranja hrvatskog nacionalnog sustava za spremnost i reagiranje kod iznenadnih onečišćenja mora uljem.

FOTOGALERIJA