Odgođeno javno otvaranje ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja LNT - Marina Zadar za ponedjeljak, 6. listopada

Photo nsl marina Zadar.JPG
Javno otvaranje ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma –Marina Zadar i u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra na dijelu k.o. Zadar odgođeno je  za ponedjeljak, 6. listopada 2014., s početkom u 14 sati.

Sve ponude od strane ponuditelja poslane su u zakonskom roku  koji je propisan natječajem, međutim u Ministarstvo do početka danas zakazanog otvaranja ponuda u 14 sati  nisu sve pristigle, zbog čega je javno otvaranje ponuda odgođeno i zakazano za ponedjeljak.