Vlada: Odluka o imenovanju novog predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Ploče

Photo VRH-ulaz.jpg

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila prijedlog odluke o razrješenju Nikole Mendrile te je za Predsjednika Upravnog vijeća Lučke uprave Ploče imenovan Dražen Ivanušec, glavni tajnik Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Također su razriješeni članovi Upravnog vijeća Ivo Karamatić, Ante Jelčić i Goran Ižotić, a novi članovi su Krešimir Rendeli, Hrvoje Livaja i Darijo Jurišić ispred Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, te ponovno imenovani Ivo Matković, ispred Lučke kapetanije Ploče.

Sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, lučke uprave su neprofitne ustanove zadužene za upravljanje, izgradnju i korištenje luka otvorenih za javni promet. Tijela lučke uprave su Upravno vijeće i ravnatelj.

Upravno vijeće Lučke uprave Ploče koja upravlja lukom otvorenom za javni promet od osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku ima osam članova, od kojih Predsjednika i četiri člana imenuje Vlada Republike Hrvatske.