Vlada: Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – ribarske luke Tribunj, kojom se raspisuje natječaj za dodjelu koncesije za ribarsku luku Tribunj.

Natječaj se raspisuje za ribarsku luku na čijem kopnenom dijelu je izrađena Veletržnica ribe Tribunj, koja se financirala u sklopu predpristupnog programa IPA 2008.

Ukupna površina luke iznosi 40.313,00 m², od čega je 8.857,00 m² kopneni dio, a 31.456,00 m² morski akvatorij.

Početni iznos stalnog dijela koncesijske naknade je 0,30 kuna po metru kvadratnom zauzetog pomorskog dobra iz čega slijedi kako će davanjem u koncesiju luke prihod od koncesije biti najmanje 12.093,90 kuna, dok početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 1% prihoda ponuditelja.

Ponuđači trebaju ispunjavati posebne uvjete koji su uneseni u Obavijest, a to su: dokaz o posjedovanju opreme potrebne za rad Veletržnice ribe, rješenje o priznavanju ribarske zadruge, ovjerena zadužnica na iznos od 100.000,00 kn u korist Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, kao jamstvo za ozbiljnost ponude, te ovjerena izjava kojom se dokazuje dosadašnje iskustvo u vođenju/upravljanju radom luke posebne namjene – ribarskom lukom i/ili veletržnicom ribe (iskrcaj ribe; privez/odvez ribarskih brodova) u trajanju od najmanje 5 godina.

Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 20 godina računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.