Splitska Kapetanija provela drugu akciju "Sigurnost na moru 2015"

Photo SAR_14.jpg
Druga akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa „Sigurnost na moru 2015“ provedena je jučer, 23. srpnja na širem splitskom području nadzora sigurnosti plovidbe u koordinaciji sa nadležnim lučkim ispostavama (Omiš, Baška Voda, Makarska, Podgora, Igrane, Milna, Bol, Jelsa, Hvar, Pakleni otoci, Trogir, Rogač, Drvenik Veli i Mali).

U okviru provedene akcije pregledano je 37 plovila, od toga 8 brodova i 29 brodica (17 domaćih i 12 stranih).

Zbog počinjenih prekršaja na moru izdane su dvije opomene te 15 prekršajnih naloga.

Naplaćeni prekršaji u najvećem dijelu odnose se na glisiranje zbog čega je sankcionirano 11 sudionika u pomorskom prometu, dok su ostale kazne izrečene i naplaćene zbog neposjedovanja dokumenata.

Provedenim nadzorom ukupno je naplaćeno 30.100,00 kuna, a djelatnici Lučke kapetanije Split morali su prekinuti akciju u 16.30 sati  zbog sudjelovanja u akcijama traganja i spašavanja koje su u velikome broju uslijedile u splitskom akvatoriju kao posljedica nagloga pogoršanja vremenskih prilika na moru.