Objavljen Javni poziv jedinicama lokalne i područne samouprave za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje troškova kapitalnih i tekućih ulaganja u plovila za prijevoz putnika i roba

Photo nsl skela-MedSava 4_15.JPG
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavilo je Javni poziv, namijenjen jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje troškova kapitalnih i tekućih ulaganja u plovila za prijevoz putnika i roba, a koji će biti otvoren do 30. travnja 2015. godine.

Cilj aktivnosti je uspostavljanje prometne povezanosti unutarnjim vodnim putovima u naseljenim područjima gdje nije izgrađena prometna infrastruktura (mostovi), što se ostvaruje kroz osposobljavanje, modernizaciju, povećanje flote u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Projekt pomoći lokalnoj i područnoj samoupravi za razvoj riječnog prometa, a koji se provodi od 2000. odnosi se na sufinaciranje skelskih prijelaza na rijekama Savi i Dravi, a do ulaska u EU bio je sufinaciran i skelski prijelaz na Dunavu, a koji je ulaskom u EU zatvoren.

Od početka provedbe projekta pomoći za razvoj riječnog prometa 2000. godine do danas, Ministarstvo je sufinanciralo troškove ulaganja sa više od 20 milijuna kuna.

Prema osiguranim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu korisnici za navedenu aktivnosti imaju pravo na pomoć u ukupnom iznosu do 600 000 kuna (100 000 kuna kapitalne pomoći, te 500 000 kuna tekuće pomoći).

Navedeni iznos financijskih sredstava se raspodjeljuje primateljima pomoći ovisno o zahtjevima korisnika, uvjetima koje korisnici ispunjavaju i broju odabranih korisnika.

Kapitalna pomoć podrazumijeva financijsku pomoć za sufinanciranje troškova ulaganja za kupnju, izgradnju, opremanje i održavanje plovila čija svrha služi obavljanju prijevoza putnika i roba na unutarnjim vodnim putovima od međunarodnog i nacionalnog značaja, dok tekuća pomoć podrazumijeva financijsku pomoć za sufinanciranje troškova ulaganja za tekuće održavanje i druge tekuće troškove u svrhu obavljanja redovnog prijevoza putnika i roba.

Jedinice lokalne i područne samouprave koje su do sada bili korisnici spomenute pomoći, namijenjene za  razvoj riječnog prometa su općina Sunja, Martinska Ves, Rugvica, Grad Sisak, Jasenovac, općina Podturen, Grad Mursko Središće, općina Donja Dubrava, općina Pitomača, te Grad Vukovar.

Očekuje se kako će se jednice lokalne i područne samouprave u budućnosti sve više okrenuti razvojnim projektima Europske unije, te na taj način ostvariti značajne investicije i u ovom segmentu.
FOTOGALERIJA