Vlada: Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra u Malostonskom zaljevu

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja  pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba, te obavljanja obrazovno-istraživačke djelatnosti na polju 51A, 51B, 51D u Malostonskom zaljevu, kojom je koncesiju dodijelila Tehnološkom i poslovno-inovacijskom centru za marikulturu Maribic d.o.o. iz Stona.

Spomenuta Odluka donešena je sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra, ponudama pristiglim na Javno otvaranje ponuda za dodjelu koncesije održanom 13. siječnja 2012. godine u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, te Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru.

Sukladno uvjetima iz natječaja koncesija se daje na vremensko razdoblje od dvadeset godina, računajući od sklapanja Ugovora o koncesiji.