Usvojen prijedlog Zakona za financiranje Projekta obnove infrastrukture luke Split

Photo VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj sjednici Vlade usvojen je prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora jamstva između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj, potpisanog 17. prosinca 2012. godine, kojim će se omogućiti financiranje Projekt obnove infrastrukture luke Split za izgradnju vanjskih vezova na lukobranu u Gradskoj luci Split.

Projektom obnove luke i izgradnjom vanjskih vezova povećat će se kapacitet Luke Split, kako za kopneni tako i za pomorski promet.  Naime, planirana je izgradnja dva veza za brod duljine 270 i 320 metara, dvije ro-ro rampe preko kojih će se odvijati ukrcaj, odnosno iskrcaj putnika i vozila, izgradit će se platoi za prijevoz putnika i vozila, spojni pristup iz luka do novih vezova i platoa, privezni sadržaji i pomoć pri navigaciji, elektroinstalacije (javna rasvjeta i optički kablovi) te razrada prometnog rješenja na području lukobrana ispred područja zahvata.

Idejni projekt za građevinu „Vanjski vezovi na lukobranu Gradske luke Split“ izrađen je u prosincu 2011. godine, a lokacijska dozvola ishođena je u listopadu 2012. Zajam za projekt, koji će provoditi Lučka uprava Split uz nadzor Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, iznosi 18,8 milijuna eura, s rokom otplate od 15 godina uz mogućnost počeka od četiri godine i kamatnom stopom na razini EURIBOR +1%, dospijeća: polugodišnja; naknada: stopa naknade za stavljanje kredita na raspolaganje iznosi 0,5% godišnje).

Lučka uprava Split je za cijelo vrijeme otplate kredita u obvezi vraćanja kamate i polovine glavnice anuiteta, dok će se druga polovina glavnice anuiteta podmirivati sredstvima iz Državnog proračuna, koja će biti potrebno osigurati u Državnom proračunu za razdoblje 2017. - 2028. godine.

Projekt obnove infrastrukture luke Split kandidiran je za Strukturne fondove EU (Operativni program – promet 2007.-2013.), a dobivanjem sredstava fondova uvelike bi se olakšalo financiranje projekta i to na način da se projekt dalje financira sredstvima Lučke uprave Split i sredstvima Strukturnih fondova EU, bez daljnjeg učešća Državnog proračuna.