Vlada: Koncesije za luku u Tisnom i osnivanje Slobodne zone Škrljevo

Photo vlada.jpg
Za korištenje pomorskog dobra na dijelu katastarske općine Tisno bit će dana koncesija na 30 godina u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene, luke nautičkom turizma u uvali Luke, odlučeno je na današnjoj sjednici Vlade. Riječ je o 63 345 kvadratnih metara lučkog područja, od čega je 8 835 kopneni i 54 510 morski akvatorij. Natječajna dokumentacija bit će objavljena  na stranicama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, koje će prikupljati ponude.

Koncesija za osnivanje Slobodne zone Luka Rijeka-Škrljevo na području Grada Bakra pripala je društvu Luka Rijeka d.d, koja će započeti s radom po donošenju rješenja o ispunjenju svih uvjeta. Odluka je donesena nakon zahtjeva Luke Rijeka d.d. a radi  povećanja skladišnog kapaciteta luke, te daljnje jačanje prometnog pravca.

Na navedenom području moći će se proizvoditi i oplemenjivati i na veliko skladištiti roba, provoditi strateške aktivnosti poslovne podrške, aktivnosti osnivanja tehnološko razvojno-inovacijskih centara te pružanje usluga. Trgovina na malo u Slobodnoj zoni nije dozvoljena. Koncesija je predviđena u trajanju od 25 godina, a obuhvaća prostor od 337,618 četvornih metara.