Vlada: Usvojen Prijedlog odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje i korištenja pješačkog mosta na Velikom jezeru u Nacionalnom parku Mljet

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje i korištenja pješačkog mosta na Velikom jezeru u Nacionalnom parku Mljet.

Površina pomorskog dobra koje se daje u koncesiju iznosi 3.789,00 m2, a za istu će ovlaštenik koncesije plaćati  koncesijsku naknadu u iznosu od 5,00 kuna po m2, zauzete površine pomorskog dobra, odnosno 18.945,00 kuna godišnje.

Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 30 (trideset) godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Ovlaštenik koncesije dužan je u roku ne dužem od 24 mjeseca od dana sklapanja ugovora o koncesiji dovršiti izgradnju  i predati davatelju koncesije uporabnu dozvolu.

Prije sklapanja ugovora o koncesiji, ovlaštenik koncesije dužan je davatelju koncesije dostaviti zadužnice u korist Republike Hrvatske – Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture na iznos od 2 godišnje naknade za stalni dio koncesijske naknade, u ukupnom iznosu od 37.890,00 kuna, kao instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju, te za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji.