Kod Hvara spašena havarirana jedrilica sa deset članova posade, zbog jakoga nevremena poduzeto niz akcija traganja i spašavanja

Photo SAR - kalafurija.jpg
Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) koordinirala je cijeli niz spasilačkih akcija na moru uslijed jakoga nevremena koje je zahvatilo srednji i južni Jadran jučer u popodnevnim satima.

Prva akcija poduzeta je jučer, 23. srpnja u 16.05 sati kada je MRCC Rijeka posredstvom Obalne radio postaje ORP Split radio zaprimila poziv pogibelji sa havarirane jedrilice naziva „Sea Bell“ sa deset članova posade koji su na nesigurnome sidrištu kod otoka Hvara trpili jake udare vjetra i visokih valova, o čemu su djelatnici MRCC Rijeka obavijestili nadležnu Lučku kapetaniju Split slijedom čega je pokrenuta koordinirana akcija spašavanja prema dojavljenoj poziciji.

Kako su u vrijeme dojave sve posade sa službenim plovilima već bile zauzete u spasilačkim intervencijama na drugim pozicijama, Središnjica je u akciju uključila plovilo tvrtke specijalizirane za pružanje pomoći plovilima i osobama na moru budući da je u trenutku dojave isto bilo najbliže havariranoj jedrilici.

Nedugo nakon uključenja u akciju djelatnici spasilačke tvrtke u Središnjicu su dojavili kako su na poziciji u blizini sjevernoistočne obale otoka Hvara pronašli i preuzeli sedam neozlijeđenih članova posade koji su se nalazili na brodsom tenderu kojim su se netom prije otisnuli od havarirane jedrilice, a koju su spasioci također pronašli u neposrednoj blizini sa preostala tri člana posade, od kojih također nitko srećom nije bio ozlijeđen.

Djelatnici spasilačke tvrtke havariranu jedrilicu potom su uzeli u tegalj do najbližega sidrišta, čime je ova akcija uspješno okončana.

Osim navedene akcije, jučer do 20.00 sati Središnjica je koordinirala u još 11 akcija traganja i spašavanja osoba i plovila na području nadzora sigurnosti plovidbe u nadležnosti splitske, odnosno šibenske Kapetanije, a u svim akcijama su uz djelatnike dvije kapetanije sudjelovali i službenici postaja Pomorske policije Split i Šibenik, i to na svim onim pozicijama na koje djelatnici dvije kapetanije nisu uspjevali doploviti s obzirom na izrazito nepovoljne vremenske prilike te prezauzetost potražnim i spasilačkim intervencijama na moru.