Vlada: Odluka o prestanku koncesije pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Porto Mariccio

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada RH na današnjoj je sjednici usvojila Prijedlog odluke o prestanku koncesije pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Porto Mariccio.

Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru, koja je dodijeljena društvu KERMAS VOD DVA d.o.o., sklopljen 21. listopada 2011. godine, raskida se sporazumno te ovlaštenik gubi sva prava dodijeljena tim ugovorom.

Ovom Odlukom obvezuje se društvo KERMAS VOD DVA d.o.o. da u roku 30 dana od dana objave ove Odluke u „Narodnim novinama“ uplati stalni dio koncesijske naknade za 2014. godinu umanjen razmjerno broju nekorištenih mjeseci. Stalni dio koncesijske naknade za  luku posebne namjene – luku nautičkog turizma Porto Mariccio iznosi 1.490.010,00 kuna  godišnje te iz istoga slijedi kako je iznos mjesečne naknade 124.167,50 kuna.

Naime, Odlukom Vlade RH o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Porto Mariccio trgovačkom društvu Porto Mariccio Marina d.o.o. iz Vodnjana dodijeljena je koncesija za izgradnju i gospodarsko korištenje predmetne luke. No, zbog promjene vlasničke strukture i promjene tvrtke ovlaštenika koncesije Ugovor o koncesiji sklopljen je s trgovačkim društvom KERMAS VOD DVA d.o.o.. Ugovor o koncesiji sklopljen je nakon što je ishođena lokacijska dozvola.

Međutim, budući da tehničko rješenje luke prikazano na idejnom projektu, koji je sastavni dio lokacijske dozvole (koje je izradilo društvo Porto Mariccio Marina d.o.o.), ne omogućava ekonomsku isplativost projekta te bi izgradnja luke sukladno istom onemogućila amortizaciju potrebnih ulaganja, ovlaštenik koncesije predložio je sporazumni raskid Ugovora o koncesiji.