Nastavljaju se radovi u šibenskoj luci

Photo nsl w zmjZA SI 14-3_13.jpg
Ugovor o nastavku radova na rekonstrukciji i dogradnji gata Vrulje u luci Šibenik s poslovnom udrugom Strabag A.G.-Pomgrad inženjering d.o.o. potpisao je danas ravnatelj Lučke uprave Šibenik Marijan Petković s direktorom tvrtke  Pomgrad Inženjering d.d. Nikšom Musulinom, a svečanosti je nazočio i zamjenik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Zdenko Antešić.

Prema Ugovoru o nastavku radova vrijednom 61,3 milijuna kuna dovršetak veza za kruzere očekuje se do 1. srpnja ove godine,   a vezovi za dužobalnu liniju, međunarodni i lokalni promet bit će dovršeni do 15. svibnja 2014. godine.

Po završetku radova, novi vez za lokalni promet bit će prilagođen za pristan brodova dužine do 50 metara, a na isti će se moći privezati brzi katamaran-trajekt na međunarodnoj liniji Šibenik-Italija, obzirom na kratko vrijeme ostanka na vezu.

Za brodove na međunarodnim linijama predviđena je dužina veza od 132 metra čime se omogućava pristan trajekata do 130 metara dužine.

Ugovor s prvim izvođačem, tvrtkom Konstruktor Inženjering d.d. iz Splita raskinut je 19. listopada prošle godine zbog blokade računa tvrtke te nemogućnosti izvođenja radova, nakon čega je banka odobrila pregovaranje s drugim izvođačem.

Projekt se financira  kreditom EBRD (Europska banka za obnovu i razvoj)  u visini od 12 milijuna eura, a investitor je državna Lučka uprava Šibenik.

Dovršetkom projekta modernizacije infrastrukture putničke luke Šibenik luka će dobiti novih 245 metara operativne obale čime će se riješiti pristajanje brodova u domaćem pomorskom prometu, pomorskom prometu prema Italiji te pristanak jednog kruzera do 260 metara duljine.

Projekt se financira  kreditom EBRD (Europska banka za obnovu i razvoj)  u visini od 12 milijuna eura, a investitor je državna Lučka uprava Šibenik.

Na potpisivanju su bili i župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk i gradonačelnik Šibenika Ante Županović.