Vlada: Prijenos koncesije za podmorske kabele neovisnom operatoru

Photo VRH-ulaz.jpg
Za polaganje i gospodarsko korištenje podmorskih kabela 110 kv i 35 kv  Vlada RH dala je suglasnost za prijenos koncesije na pomorskom dobru s društva Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb na novog ovlaštenika društvo HEP- Operator prijenosnog sustava d.o.o. Prijenos koncesije na novog ovlaštenika koji je restrukturiranjem društva postao neovisni operater prijenosa, nužan je zbog usklađivanja zakonodavstva RH sa zahtjevima Europskog parlamenta i Vijeća.

Novi ovlaštenik time stječe pravo posebne upotrebe pomorskog dobra i preuzima sve obveze određene Odlukom Vlade i Ugovorom o koncesiji,  a Ugovor o prijenosu koncesije s novim koncesionarom potpisat će Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture u narednih 60 dana.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala suglasnost izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Umag-Novigrad kojom je na županijskoj skupštini izmijenjeno lučko područje luka Karigador i Dajla-belveder, te donijela Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik.