Identifikacijske isprave za pomorce u međunarodnoj plovidbi

Photo w kapetani-pomorstvo.jpg
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture u suradnji s lučkim kapetanijama započelo je zaprimati zahtjeve za izdavanje identifikacijskih isprava pomorcima u međunarodnoj plovidbi.

Identifikacijske isprave koje nisu obvezujuće i ne zamjenjuju pomorsku knjižicu pomorcima će izdavati Ministarstvo na osobni zahtjev pomorca. Posjedovanje pomorske knjižice samo je  uvjet za izdavanje nove isprave.

Zahtjev se može predati u bilo kojoj lučkoj kapetaniji ili ministarstvu neovisno o prebivalištu pomorca ili mjestu izdavanja pomorske knjižice.

Osim predočenja pomorske knjižice zahtjevu je potrebno priložiti i jednu fotografiju koja zadovoljava iste kriterije za izradu osobne iskaznice ili putovnice. Troškovi izdavanja iznose 40 kn za upravne pristojbe i 100 kn za troškove izrade dokumenta. U Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture također se može predati zahtjev za žurnu izradu s tim da je trošak izrade 200 kuna.

Isprave se izdaju sukladno konvenciji ILO Seafarers' Identity Documents Convention (Revised), 2003. (No. 185) , a vrijedit će 10 godina od dana izdavanja.

Sustav identifikacijskih isprava pomoraca, po Konvenciji br. 185 temelji se na biometrijskoj identifikaciji pomoraca koji imaju odgovarajuće pomorske knjižice izdane sukladno zahtjevima Konvencije. To jesu strože mjere sigurnosne zaštite, ali pomorcima omogućavaju određena prava i olakšavaju njihovo putovanje u druge države u svrhu ukrcaja na brod, prekrcaja na drugi brod i repatrijacije, kao i njihov iskrcaj na obalu i kratkotrajan boravak u granicama grada u kojem je smještena luka pristajanja.

Svaki pomorac koji ima valjanu identifikacijsku ispravu pomoraca izdanu sukladno odredbama ove Konvencije od strane članica za koje je Konvencija na snazi bit će priznat kao pomorac u smislu Konvencije, osim ako postoji osnovana sumnja u vjerodostojnost identifikacijske isprave pomorca" (odredba čl.6,st.1 Konvencije).