Vlada: Usvojene odluke o koncesijama na pomorskom dobru na području Malostonskog zaljeva i Malog mora

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture je analizom dokumentacije vezano uz koncesije za uzgoj školjaka i riba na predmetnom području utvrdilo da je za većinu polja pogrešno izračunata površina. Naime, pojedina polja su proširivana, ali u izračunu površine nije obuhvaćeno cijelo polje, stoga dio koncesionara plaća previsoki iznos, dok dio plaća prenizak iznos stalnog dijela koncesijske naknade.

Donošenjem ove odluke uskladit će se stanje na terenu i omogućiti pravilniji monitoring nad zaštićenim područjem Malostonskog zaljeva i Malog mora. Pritom ističemo da je u razdoblju od 2007. do 2010. godine ukupno dodijeljeno 85 koncesija za gospodarsko korištenje 156 uzgojnih polja za uzgoj školjaka i riba.

Na današnjoj je sjednici usvojena i Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba.

Podsjetimo, Odlukom o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba dodijeljen je veći broj koncesija na pomorskom dobru. Većina koncesija je istekla 2010. godine, dok je za određeni broj koncesija rok produžen do 2022. godine. Dio polja kojima je rok produžen ujedno je proširen, tako da pojedini ovlaštenici koncesije imaju dvije aktivne koncesije za u osnovi isto područje.

Usvojenom Odlukom ispravljaju se koordinate i raskidaju Ugovori u cilju usklađivanja i reguliranja stanja na terenu te se povećavaju uzgojne količine školjaka i riba po metru kvadratnom koncesionirane površine. Koncesionarima se olakšava poslovanje tako da će oni umjesto dvije plaćati jednu naknadu za cijelu površinu polja koju koriste.