Održana javna prezentacija rezultata Studije konsolidacije sustava obveznog javljanja brodova i uspostave zajedničkog jadranskog VTS sustava

Photo nsl pmGS-JSPU 1-12_16.JPG
Pomoćnik ministra, kap. Goran Šarin pozdravnim je govorom otvorio javnu prezentaciju rezultata Studije konsolidacije sustava obveznog javljanja brodova i uspostave zajedničkog jadranskog VTS sustava, koja je danas održana u Hrvatskoj gospodarskoj komori - Županijskoj komori, u Puli.

Pomorski fakultet u Rijeci za potrebe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture izradio je prometno - plovidbenu Studiju koja predstavlja sadržaj kojim je po prvi put sustavno i cjelovito analizirano plovno područje Istarske županije i Zaštićenog ekološko - ribolovnog pojasa Republike Hrvatske u svrhu optimizacije elemenata sigurne plovidbe s prijedlogom mjera unaprjeđenja sustava sigurnosti plovidbe, zaštite morskog okoliša i kvalitetnije organizacije pomorskog prometa te ljudskih aktivnosti u prostoru mora i priobalja. Studijom je također obuhvaćen i prijedlog poboljšanja postojećeg sustava obveznog javljanja brodova u Jadranskom moru ADRIREP, unaprjeđenje i uspostava novih sustava usmjerene i odvojene plovidbe u Jadranu,  te prijedlog pružanja zajedničkih jadranskih VTS usluga.

Studija predstavlja nastavak provođenja aktivnosti koji su određeni Strategijom pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine, kojom je među ciljevima određeno kontinuirano podizanje razine sigurnosti plovidbe u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i zaštićenom ekološko - ribolovnom pojasu Republike Hrvatske. Također, izradom ove Studije, Ministarstvo je završilo proces izrade stručnih podloga radi daljnjeg sustavnog i cjelovitog unaprjeđenja sigurne plovidbe i zaštite mora od onečišćenja s brodova, budući da su tijekom 2014. i 2015. godine izrađene komplementarne Studije - za područje Kvarnera, srednjeg i južnog Jadrana.

Javna prezentacija prometno - plovidbene Studije okupila je sedamdesetak uzvanika predstavnika tijela državne uprave i područne (regionalne) samouprave, te predstavnika pomorskog sektora i gospodarstva Istarske županije.

Tekst Studije i javne prezentacije objavljeni su na web - stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u dijelu Pomorstvo / Sigurnost plovidbe / Dokumenti >>>, te je ista otvorena za konzultacije sa zainteresiranom stručnom javnosti do 23. prosinca 2016.

Prijedloge i komentare s obrazloženjem na tekst Studije molimo dostaviti elektroničkom poštom kontakt osobi ovoga Ministarstva, Vedran Kasapović:
Vedran.Kasapovic@pomorstvo.hr.