Vlada: Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju suglasnosti na prijenos koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu rekonstrukcije i dogradnje crpne stanice „Admiral“ Opatija, a kojom se daje suglasnost da se koncesija za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu rekonstrukcije i dogradnje crpne stanice „Admiral“ Opatija prenese s tvrtke Komunalac, na novog ovlaštenika koncesije tvrtku Liburnijske vode.

Tvrtka Komunalac, koja je ovlaštenik koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu rekonstrukcije i dogradnje crpne stanice „Admiral“ Opatija podnijela je zahtjev Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture za prijenos koncesije na tvrtku Liburnijske vode, jer je sukladno odredbama Zakona o vodama, tvrtka dužna izdvojiti djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje u samostalnu tvrtku.

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci osnovana je nova tvrtka Liburnijske vode, i to podjelom i odvajanjem s osnivanjem.

Budući da je djelatnost odvodnje sada djelatnost novoosnovane tvrtke Liburnijske vode, tvrtka Komunalac zatražila je prijenos predmetne koncesije na navedeno.