Održan prvi sastanak Zajedničkog odbora za provedbu Ugovora o prijevozu na unutarnjim plovnim putovima zaključenog između Hrvatske i Rumunjske

Photo zaj_odbor_unutarnja_plovidba_NSL.JPG
Na poziv Republike Hrvatske u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture u Zagrebu održan je prvi sastanak Zajedničkog odbora za provedbu Ugovora o prijevozu na unutarnjim plovnim putovima zaključenog između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Rumunjske.

U ime domaćina, rumunjsko izaslanstvo primio je načelnik Sektora unutarnje plovidbe kapetan Janko Brnardić, a kao članovi hrvatske delegacije sastanku su prisustvovali i Marina Ivica Matkovac, voditeljica Službe pravnih, međunarodnih poslova i strateških projekata te Zrinko Zvocak, ravnatelj Agencije za vodne putove. Rumunjsko izaslanstvo predvodio je Viorel Inimaroiu iz Ministarstva prijevoza Republike Rumunjske, Uprave za pomorski prijevoz, a ostatak izaslanstva činili su Monica Patrichi iz Uprave za pomorski prijevoz i Ana-Maria Sambotin iz Uprave za europske poslove i međunarodne odnose rumunjskog Ministarstva prijevoza, a sastanku je kao pratnja rumunjskom izaslanstvu prisustvovao i Dorut Lucan, Glavni tajnik Veleposlanstva Republike Rumunjske u Zagrebu.

Tema radnog sastanka delegacija dviju zemalja bila je konstitutivne naravi budući da se radom Zajedničkog odbora ostvaruje mogućnost provedbe zaključenog Ugovora.

Na radnom dijelu sastanka u Zagrebu, a nakon iscrpne diskusije i usuglašavanja stavova, postignut je konsenzus o cjelokupnom tekstu Poslovnika o radu Zajedničkog odbora za provedbu Ugovora, koji je sačinjen na hrvatskom i rumunjskom jeziku, te je isti na današnji dan potpisan od strane voditelja dijela izaslanstava stranaka, čime je dobio pravnu snagu.

Hrvatsko izaslanstvo izvijestilo je članove Zajedničkog odbora o stanju plovnosti na unutarnjim vodama s posebnim naglaskom na rijeku Dunav, a obje su strane priredile video prezentacije o stanju plovnih putova svojih zemalja.

Kapetan Brnardić dao je iscrpan prikaz o lukama unutarnjih voda na kojima se odvija međunarodni promet s posebnim naglaskom na luku Vukovar, te je informirao prisutne o projektima koji se provode, poteškoćama ali i o načinima na koji će se doći do postavljenih ciljeva rehabilitacije plovnih putova i ulaganja u razvoj luka.

Stranke su također izmijenile informacije o iskustvu vezano za europske integracije, informacije o pitanjima vezanima za način upisa brodova u upisnike brodova stranaka, informacije o ispravama koje trebaju posjedovati članovi posada prilikom ukrcaja te informacije o zvanjima u unutarnjoj plovidbi.

Nakon sastanka u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture delegacije će drugi dio sastanka održati u Sisku (01.10.2014.) gdje će se prezentirati način rada lučke kapetanije, uz poseban naglasak na sigurnost plovidbe. Za kraj, predviđen je posjet izvlačilištu brodova i remontnom brodogradilištu za brodove unutarnje plovidbe „Brodocentar“ u Sisku.

Sljedeća sjednica Zajedničkog odbora za provedbu Ugovora o prijevozu na unutarnjim plovnim putovima zaključenog između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Rumunjske bit će održana u Rumunjskoj, što je suglasno zaključenom Ugovoru.