Sabor: potpora Protokolu o upravljanju obalnim područjem

Photo Hrvatskisabor.jpg
Hrvatski sabor jutros je zasjedanje nastavio raspravom o potvrđivanju Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem Sredozemlja, kao jedan od sedam pratećih protokola Konvencije o zaštiti morskog okoliša i obalnoga područja Sredozemlja, tzv. Barcelonske konvencije.

Protokolom se uvodi obveza integralnog upravljanja obalnim područjem uzimajući u obzir prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, zaštitu kulturne baštine, održivu poljoprivredu, ribarstvo, turizam te ostale gospodarske djelatnosti u obalnom području.

Zakon, kojim se predlaže potvrđivanje Protokola, sadrži izjavu kojom se određuje zemljopisno područje primjene, koju će Hrvatska prilikom polaganja isprave o ratifikaciji priopćiti depozitaru.

Hrvatska zadržava pravo posebnog režima uređenja prostora u pojasu koji obuhvaća sve otoke, pojas kopna u širini 1000 metara od obalne crte i pojas mora u širini od 300 metara od obalne crte.

Definiran je i pojas u kojem gradnja nije dozvoljena u obalnim područjima.

Saborski klubovi u raspravi su podržali potvrđivanje Protokola, ističući potrebu zaštite obalnog područja i usmjeravati ga ka održivom razvoju.

Tonka Ivčević (SDP) upozorila je da su obalna područja najeksplotiraniji prostor na svijetu, ugrožen ponajviše zbog masovnog turizma te prekomjernom gradnjom i betonizacijom. Podsjetila je i na procjene po kojima će do 2025. godine 50 posto obalnog područja biti urbanizirano, te nužnim ocijenila donošenje jasnih planova kako obalnim područjem upravljati učinkovitije i racionalnije, na temelju sustava prostornog uređenja i očuvanja biološke raznolikosti.

Branko Bačić je u ime HDZ-a rekao da Protokol vidi kao dobrodošlo međunarodno poticanje država na osmišljavanje integralnog upravljanja obalnim područjem, u cilju smanjenja pritiska na okoliš te njegovu kvalitetnu zaštitu. No, naglasio je, Protokol neće unaprijediti te razvojne i zaštitne mjere ako ga ne prate nacionalni dokumenti, a Vladi je prigovorio da općom legalizacijom bespravno izgrađenih objekata narušava obalno područje. Vladu je pozvao da u saborsku proceduru, na tragu Zakona o koncesijama, što prije uputi zakon kojim će omogućiti stavljanje u funkciju pomorskog dobra kao jednog od najvažnijih domaćih prirodnih resursa.

Petar Baranović (HNS) poručio je Bačiću kako ga čudi njegova razina političke hrabrosti, jer kao resorni ministar u prošlom mandatu nije poduzeo konkretne mjere u zaustavljanju bespravne gradnje. "I u njegovom mandatu se nastavila bespravna gradnja, a sada se tek zaustavlja pred konkretnim potezima ove vlade, koji nisu populistički jer kada nekome dovezete bager pred vrata ne možete reći da je riječ o populizmu", naglasio je.


(Hina)