Vlada: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (EU)

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila konačni Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (EU), a kojim se ispunjava  obveza potpunog usklađenja Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda, s pravnom stečevinom EU.

Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda  prvenstveno je uvjetovano radi usklađivanja sa novim Zakonom o koncesijama koji je stupio na snagu 28. prosinca 2012. godine.

Osim navedenog predloženim izmjenama i dopunama pojedine odredbe propisane su jasnije i detaljnije osobito dio koji se odnosi na posadu i isprave plovila, razvrstavanje luka i pristaništa, uvodi  se  institut Ugovora o agentiranju u brodarstvu.

Usvojeni Zakon usklađuje se sa Kaznenim zakonom te sa Direktivom 2006/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o utvrđivanju tehničkih pravila  za plovila unutarnje plovidbe.