Vlada: Izmjene Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru

Photo VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojen je prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru, a koja propisuje djelatnosti za koje se može dati koncesijsko odobrenje, postupak davanja koncesijskog odobrenja te visinu naknade za davanje koncesijskog odobrenja.

Izmijenjena Uredba preciznije će definirati područje na kojem se može dodijeliti koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti, a iz nje će biti uklonjene odredbe koje se odnose na ishođenje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti obuke jedrenja i veslanja te ronilačkih izleta isključivo na području morskih voda i teritorijalnog mora RH.

Iako će se radi toga smanjiti prihodi ostvareni od dodjele koncesijskih odobrenja iz obuke jedrenja i veslanja te ronilačkih izleta koja su dosad ostvarivale jedinice lokalne i područne samouprave, izmjenom ove Uredbe ukinut će se parafiskalni nameti za plovila s ciljem doprinosa razvoju gospodarstva i olakšavanja administrativnih prepreka te usklađivanja propisa s pravnom stečevinom Europske unije u pogledu slobode pružanja usluga i prava poslovnog nastana.