Predstavljen nacrt Nacionalnog plana razvoja luka od osobitoga gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku

Photo nsl dtmMMK-NPGL 8-2_17.JPG
Državna tajnica za more, Maja Markovčić Kostelac vodila je javno savjetovanje na kojem je predstavljen nacrt Nacionalnog plana razvoja luka od osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku te nacrt Strateške studije utjecaja na okoliš Nacionalnog plana.

Na javnom savjetovanju sudjelovala je Jadranka Fržop, pomoćnica ministra za Upravu pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra i kap. Goran Šarin, pomoćnik ministra za Upravu sigurnosti plovidbe, a savjetovanju su nazočili i predstavnici izrađivača Nacionalnog plana, nizozemskog društva Maritime & Transport Business Solutions B.V., predstavnici izrađivača Strateške studije utjecaja na okoliš, društva INTERKONZALTING d.o.o., te različiti dionici lučkog sustava, počevši od predstavnika lučkih uprava, koncesionara koji obavljaju djelatnosti u lukama od osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, drugih javnih tijela koji se u svom radu susreću sa problematikom razvoja lučkog sustava počevši od predstavnika različitih ministarstava,  predstavnika Hrvatske gospodarske komore, Hrvatskog hidrografskog instituta, Plovput-a, Agencije za obalni linijski pomorski promet, predstavnika akademske zajednice i dr..

Cilj Nacionalnog plana je, istaknula je državna tajnica Markovčić Kostelac,  da se unutar lučkog sustava Republike Hrvatske stvori poslovni, tehnološki, infrastrukturni i organizacijski okvir koji će dugoročno jamčiti ujednačen, koherentan i održiv razvoj luka od osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.

Samim tim, provođenjem mjera i ostvarivanjem zacrtanih ciljeva Nacionalnog plana moguće je postići konkurentsku sposobnost u odnosu na luke u okruženju te time osigurati povoljnije uvjete za uspostavljanje i održavanje poslovne i financijske samoodrživosti svih ključnih gospodarskih subjekata lučkog poslovanja.

Nacionalni plan bi, slijedom svih analiza lučkog sustava, trebao dati jasan smjer razvoja luka od osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku i to za razdoblje do 2030. godine.

Projekt izrade Nacionalnog plana razvoja luka od osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku te Strateške studije utjecaja na okoliš Nacionalnog plana započeo je u svibnju 2016. godine te je 16. siječnja 2017. godine, nakon izrađenih nacrta i obavljenih konzultacija sa svim dionicima sektora na koji se ovaj Plan odnosi, započeo postupak javnog savjetovanja. Realizacija ovog Projekta predviđena je sredstvima iz fondova Europske unije u iznosu sufinanciranja do 85%.

Javno savjetovanje traje do 17. veljače 2017. godine te su ovim putem svi zainteresirani pozvani da još jednom daju svoje mišljenje na ove dokumente.PRILOG:
 
Public Consultation Presentation - Croatia (.pdf)

Prezentacija - SPUO - Javna rasprava (.pdf)