Održana Radionica o iskustvima i primjeni europskih rješenja PCS sustava kao doprinos razvoju PCS sustava u Republici Hrvatskoj

Photo nsl PCS Radionica 25.08.16.JPG
Pomoćnik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture, kap. Goran Šarin dana 25. kolovoza 2016. godine na Pomorskom fakultetu u Rijeci otvorio je Radionicu o lučkim informacijskim sustavima (PCS) zajedno sa glavnim tajnikom Međunarodnog udruženja lučkih informacijskih sustava (IPCSA), Richard Mortonom.

PCS Radionici prisustvovali su i aktivno sudjelovali predstavnici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (MPPI), Ministarstva financija - Carinske uprave (CU), lučkih uprava (LU) te predstavnika brodarske industrije, dok je poseban stručni doprinos Radionici dalo izlaganje delegacije stručnjaka IPCSA-e koju su uz tajnika Mortona činili i Uwe Liebschner te Bernd Huckschlag.

Stručne prezentacije na temu PCS sustava u hrvatskim morskim lukama održali su Darko Plećaš (LU Ploče), Ivan Vukas (LU Rijeka), Toni Maričević (MPPI), Željko Kralj (CU) te delegati IPCSA-e Morton, Huckschlag i Liebschner.

Po održanim stručnim prezentacijama uslijedila je otvorena rasprava svih prisutnih sudionika Radionice o trenutnom statusu implementacije PCS sustava u hrvatskim morskim lukama te o potrebi njihova daljnjeg razvoja.

Nakon konstruktivne stručne rasprave zaključeno je kako bi, uzevši u obzir volumen pomorskog prometa u hrvatskim morskim lukama te minimalna financijska ulaganja, za Republiku Hrvatsku bilo najisplativije i najefikasnije implementirati jedan jedinstvenog PCS sustav koji bi udovoljio potrebama svih značajnijih hrvatskih luka s naglaskom na teretne, te da bi usuglašena i zajednička nastojanja brodarske industrije i luka da se isto realizira prema nadležnim tijelima državne uprave morala biti daleko intenzivnija.

Javne prezentacije s Radionice objavljene su na web stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture u dijelu Pomorstvo / Sigurnost plovidbe / >>> Dokumenti.