Tijekom vikenda zbog nevremena poduzeto više spasilačkih akcija na moru, nema ozlijeđenih

Photo SAR - kalafurija.jpg
Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) izvjestila je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture o provedenim akcijama traganja i spašavanja, koje su poduzete tijekom vikenda uslijed nagloga pogoršanja vremenskih uvjeta na moru na većem dijelu područja nadzora sigurnosti na moru.

Prva spasilačka akcija podzeta je na zadarskom području nadzora sigurnosti plovidbe u subotu navečer, 2. srpnja u 23.00 sati kada je u nadležnoj Lučkoj ispostavi Sali zaprimljen poziv dežurne mjesne liječnice sa zahtjevom za hitan medicinski transport pacijenta sa prijelomom rebara, B.L. (rođen 1978. godine) hrvatski državljanin, u Zadar, o čemu je dežurni djelatnik LI Sali obavijestio MRCC Rijeka te u 23.20 sati ukrcao pacijenta sa lijčeničkom pratnjom na službeno plovilo i prevezao ih u Sukošan, gdje su pacijenta preuzeli djelatnici Hitne medicinske pomoći u daljnje postpanje prema zadarskoj Općoj bolnici, čime je ova akcija uspješno okončana.

Jučer ujutro, 3. srpnja u 10.05 sati posredstvom Obalne radio postaje ORP Splitradio u Središnjicu je preusmjeren poziv tročlane posade jedrilice naziva „Libertas“, dužine 12 metara, koja je tijekom plovidbe ostala bez pogona, odnosno, otpala je pogonska elisa dok su plovili na oko 2 nautičke milje zapadno od otoka Piškera, a zbog slabog vjetra nisu bili u stanju samostalno nastaviti plovidbu, o čemu je obaviještena nadležna Lučka kapetanija Šibenik čiji djelatnici su posadi savjetovali povoljni vjetar, te je posada nedugo potom javila kako su samostalno, pomoću jedara, sigurno doplovili do ACI "Jezera" gdje su se potom usidrili.

U 12.20 sati ŽC 112 Rijeka je u MRCC Rijeka prespojila poziv pogibelji očevida s područja Selca koji je dojavio o dijetetu koje je pod jakim udarima bure nekontrolirano plutalo na gumenoj brodici prema Krku o čemu Središnjica obaviještava Lučku kapetaniju Rijeka i nadležnu Lučku ispostavu Crikvenica, no nedugo potom u iz Županijskog dojavnog centra 112 Rijeka dojavljeno je da je dijete spašeno neozlijeđeno angžmanom građana na privatnom gliseru.

Lučka kapetanija Rijeka angažirana je ponovno u 13.00 slijedom poziva u pomoć posredstvom ŽC 112 Rijeka brodici sa dva člana posade koja se prema dojavi očevidaca potapala pod udarima bure i velikih valova na poziciji uvale Brseč. Kako na poziciji pogibelji nije bio moguć pristup sa kopnene strane stoga je Središnjica u koordinaciji sa LK Rijeka prema dojavljenoj poziciji uputila djelatnike na službenom plovilu Kapetanije koji su nedugo po dolasku na poziciju uočili plovilo nasukano na obližnju obalu dok je dvočlana posada brodicu prethodno napustla plivajući do obližnje plaže Brseč, udaljene oko 150 metara te nije bilo potrebe za daljnjim angažmanom.
 
U 13.20 sati ŽC 112 Rijeka dojavio je u MRCC Rijeka poziv putnika sa motornoga broda naziva "Lucija“ koji je dojavio da je on zajedno sa još pet putnika iskočio sa broda prilikom uplova u uvalu luke Krk, budući da je brod imao prodor mora i nagnuće, dok je skipper nastavio plovidbu u luku gdje je samostalno pristao. Svi putnici neozlijeđeni su isplivali na obližnju plažu.

Naknadnim očevidom djelatnici LK Rijeka utvrdili su da je brod "Lucija" vjerojatno usljed jakih udara vjetra i valova perpio naplavljivanje i djelomično nagnuće, a kanije je brod samostalno otplovilo do krčkoga brodogradilišta na sanaciju manjih oštećenja.

Također jučer u 13.35 sati Obalna radio postaja ORP Splitradio proslijedili su u MRCC Rijeka PAN-PAN (moguća ugroza posade i/li plovila) obavijest posade jedrilice naziva „Barbara“ koji su ostali plutati po nevremenu na moru zbog kvara pogonskoga stroja na oko 600 metara od ulaza u ACI marinu "Korčula" o čemu je obaviještena nadležna Lučka kapetanija Dubrovnik te ACI Korčula odakle su odmah po dojavi o nezgodi isplovili dežurni djelatnici ACI-a, no kako na dojavljenoj poziciji nisu uočili jedrilicu Središnjica nastavila radijsku komunikaciju prema posadi te je nedugo potom utvrđeno da su se sigurno usidrili nedaleko ACI-eve marine u obližnjoj uvali gdje su zatražili komercijalnu pomoć za otklanjanje kvara na jedrilici.

U 15.10 sati ŽC 112 Rijeka u MRCC Rijeka spaja poziv redara plaže "Ploče" na području Kantride, Grad Rijeka, o dvije pedaline sa ukupno pet osoba koje nisu mogle kontrolirati plovila koja je bura nosila u smjeru Opatije, te su u spašavnje angažirani djelatnici Lučke kapetanije Rijeka koji su službenim plovilom u 15.35 sati presreli pedaline, prekrcali neozlijeđenu, ali pothlađenu peteročlanu posadu na službeno plovilo, dok su pedaline uzeli u tegalj do polazišne plaže, s time da su djelanici LK Rijeka očevidom ustanovili neispravnost jedne od pedalina koja je primala more te je u trenutku spašavanja bila djelomično potopljena.

Posljednja jučerašnja akcija poduzeta je u 18.30 sati kada je posredstvom ORP Splitradio zaprimljen PAN-PAN od sedmeročlane talijanske posade jedrilice naziva „Sinkica“, dužine 13 metara, hrvatske zastave u vlasništvu domaće charter tvrtke, koji su dojavili da su se nasukali na sjevernoj strani otoka Murtera. Budući da nitko od članova posade nije bio ozlijeđen te nije ustanovljen prodor mora niti zagađenje mora i morskog okokliša, MRCC Rijeka u dogovoru sa nadležnom Lučkom kapetanijom Šibenik naložila je posadi komercijalno odsukavanje jedrilice, koje je poduzeto od strane vlasnika, odnosno charter tvrtke.