Usvojene izmjene i dopune Pomorskog zakonika

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama pomorskog zakonika kojim će se uskladiti područje pomorstva s pravnom stečevinom EU.

Novi zakonom primijenit će se slobode pružanja usluga u pomorskom prijevozu između država članica i primjena odgovornosti pomorskog prijevoznika za putnike u slučaju nezgode.

Također, usklađena su osiguranja brodara za pomorske tražbine,  zahtjevi države zastave kao i primjena Sporazuma o Konvenciji o radu pomoraca.

Nakon pristupanja Europskoj uniji kroz nove odredbe zakona Hrvatskom registru brodova dana je nadležnost u odnosu na brodove i jahte u nacionalnoj plovidbi, a u cilju što veće sigurnosti plovidbe.

Dodatno je osnažen zakonski okvir zaštite morskog okoliša, te uređeno vađenje potonulih stvari i uklanjanje podrtina, odnosno njihovo što brže uklanjanje.

Porez po tonaži broda uveden izmjenama iz 2011. Godine, stupanjem zakona na snagu primjenjivat će se i na brodove u međunarodnom linijskom prometu unutar Jadranskog mora, što će podići konkurentnost domaćih brodara u linijskom putničkom prometu.

Novim zakonom uvodi se niz poboljšica u dijelu sigurnosti plovidbe, upisa jahti i brodica, a jasnije su propisane i odredbe koje se tiču dolaska stranih plovila u RH.


PRILOG
NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POMORSKOG ZAKONIKA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA