Državna tajnica za more, Maja Markovčić Kostelac održala prvu sjednicu Stručnog povjerenstva za izradu teksta Nacrta prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

Photo NSL POM 10-6_17.jpg
U Ministarstvu se pod presjedanjem državne tajnice za more Maje Markovčić Kostelac održala prva sjednica Stručnog  povjerenstva za izradu teksta Nacrta prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (ZPDML).

Stručno povjerenstvo je sagledalo Teze koje su izrađene i dostavljene uz poziv, te istodobno raspravilo o podskupinama koje će obrađivati pojedine teme i pitanja iz obuhvata uređivanja navedenog Zakona.

Državna tajnica Markovčić Kostelac je naglasila kako je osnovni cilj Zakona osiguranje ravnoteže između zaštite pomorskog dobra i stavljanje istoga u gospodarsku funkciju. Pritom je pozvala sve članove na aktivan rad na tekstu Zakona.

Na sastanku je zaključeno kako će se svim članovima Stručnog povjerenstva uputiti zaključci sa sjednice, te radni tekst nacrta prijedloga Zakona kako bi u podskupinama raspravili i donijeli odgovarajuće stavove po pojedinim temama.

Također, određeni su voditelji podskupina s time da je DORH preuzeo koordinaciju podskupine koja će se baviti općim  i prelaznim odredbama ZPDML, dok će stručni nositelj izrade voditi ostale tematske podskupine. Svi članovi Stručnog povjerenstva mogu se uključivati u rad podskupina prema izraženom interesu.

Sve podskupine će do 15. srpnja 2017. godine održati sjednice i dostaviti Ministarstvu mišljenja i prijedloge rješavanja pojedinih pitanja.