Predstavnici Hrvatskog hidrografskog instituta sudjelovali na 20. konferenciji Hidrografske komisije za Sredozemno i Crno more

Photo NSL CM HR 20-07_17.jpg
20. redovna konferencija Hidrografske komisije za Sredozemno i Crno more (Mediterranean and Black Seas Hydrographic Commission) održana je od 4. do 6. srpnja 2017. u organizaciji Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju i Sektora za hidrografiju i okeanografiju Crne Gore. Na konferenciji sudjelovali su direktor i pomoćnik direktora Međunarodne hidrografske organizacije (IHO), četrdesetak delegata iz 18 punopravnih članica Komisije, petnaestak predstavnika nekoliko pridruženih članica, te predstavnici drugih srodnih organizacija i proizvođača hidrografskih uređaja i opreme. S obzirom da Hrvatski hidrografski institut predstavlja Republiku Hrvatsku u Međunarodnoj hidrografskoj organizaciji (IHO), Republika Hrvatska sudjelovala je kao punopravna članica, a predstavljali su je predstavnici Hrvatskog hidrografskog instituta voditeljica delegacije Vinka Kolić, v.d. ravnateljice i član delegacije Željko Bradarić, pomoćnik ravnatelja za međunarodnu suradnju.
 
Od ukupno 16 diljem svijeta uspostavljenih regionalnih hidrografskih komisija, Hidrografska komisija za Sredozemno i Crno more predstavlja najbrojniju organizaciju s ciljem suradnje i koordiniranog djelovanja zemalja članica u zajedničkim pitanjima hidrografskih i kartografskih aktivnosti. Regionalne komisije djeluju u skladu s pravilima Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) i programom koji se temelji na radnim programima i ciljevima IHO-a.

U trodnevnom radu konferencije razmatrana su aktualna pitanja koja se odnose na tri programska paketa Međunarodne hidrografske organizacije (IHO), odnosno administrativna pitanja, pitanja u vezi s radom i programom radnih skupina za tehničke standarde te pitanja suradnje na različitim projektima i izgradnji hidrografskih kapaciteta članica u regiji Sredozemnog i Crnog mora.

Hrvatska delegacija prezentirala je rad Hrvatskog hidrografskog instituta u razdoblju između dviju konferencija (2015. – 2017.) u obliku nacionalnog izvješća te sudjelovala u radu nekoliko dodatnih sastanaka na kojima se raspravljalo o organizacijskim, tehničkim i administrativno-financijskim pitanjima bilateralne i multilateralne suradnje. Potrebno je istaknuti kako je organiziran i susret s predstavnicima talijanskog hidrografskog ureda na kojemu su razmatrani  novi prijedlozi usklađivanja izdanja elektroničkih navigacijskih karata te konačna verzija nacrta bilateralnog sporazuma između dvaju hidrografskih ureda. Drugi značajan susret održan je s predstavnicima Britanskog hidrografskog ureda u vezi s aktualnim pitanjima koja proizlaze iz važećeg bilateralnog sporazuma. S predstavnicima Crne Gore razmijenjena su iskustva i ocijenjen napredak na postojećem zajedničkom projektu „CORE“ koji se financira iz programa EU/IPA, komponente II, mjere 1.1. Zajedničke mjere za zaštitu okoliša, prirode i kulturne baštine. Usuglašene su i daljnje planske aktivnosti u potencijalnom zajedničkom projektu hidrografske izmjere koji bi se financirao iz donacije Kraljevine Norveške.

Republika Hrvatska, pored Španjolske, Slovenije i Tunisa, ponudila je organizaciju domaćinstva naredne  21. konferencije Hidrografske komisije za Sredozemno i Crno more koja će se održati 18. – 20. lipnja 2019. 

Podrobnije informacije o održanoj Konferenciji s pripadajućim izvješćem moguće je preuzeti na mrežnim stranicama Hrvatskog hidrografskog instituta http://www.hhi.hr/pr/onenews/211.