Hrvatska delegacija sudjelovala u radu 96. Sjednice odbora za pomorsku sigurnost

Photo nsl IMO-MSC-2016.jpg
Ministarstvo Pomorstva, prometa i infrastrukture aktivno je sudjelovalo na 96. Sjednici Odbora za pomorsku sigurnost (Maritime Safety Committee) Međunarodne pomorske organizacije (International Maritime Organisation).

Tročlanu delegaciju sačinjavali su, u svojstvu Predsjedavajućega člana kap. Joško Nikolić ispred resornoga Ministarstva, član Pero Vidan, sa Pomorskoga fakulteta u Splitu i član Marinko Popović, ispred Hrvatskog registra brodova.

Na ovoj, ujedno i prvoj sjednici MSC 96 u 2016. godini na kojoj se donose izmjene i dopune SOLAS konvencije raspravljalo se o ljudskom faktoru kao najvažnijem čimbeniku na moru, mjerama koje se poduzimaju kako bi  se ublažile štete od piratskih napada, mjere kod migracije ljudi na moru, predloženi su novi amandmani za nove zahtjeva u gradnji brodova, mjere za unapređenje sigurnosti u pomorskoj navigaciji, te poboljšanje razine elektroničke i satelitske komunikacije kod traganja i spašavanja na moru.