Započet postupak izrade Nacionalnog plana razvoja luka od osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku

Photo RI brajdica_11.jpg

Temeljem provedenog javnog natječaja na koji su se javile 3 međunarodne konzultantske tvrtke, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture  i ponuditelj Maritime & Transport Business Solutions B.V. sklopili su 6. svibnja 2016. godine Ugovor o nabavci usluge izrade  “Nacionalnog plana razvoja luka od osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku“ u vrijednosti od 3.851.010,00 kn s PDV-om s čime smo počeli aktivnosti izrade Nacionalnog plana razvoja luka od osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.

Izrada Nacionalnog plana razvoja luka od osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku sufinancira se sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 85% prihvatljivih troškova projekta.

Ovaj Plan ima za cilj da stvori poslovni, tehnološki, infrastrukturni i organizacijski okvir koji će jamčiti ujednačen, koherentan i održivi razvoj luka od gospodarskog interesa i međunarodnog značaja, koji će propisati mjere kako bi se postigla pozitivna konkurentska sposobnost naših luka u odnosu na luke u okruženju, te koji će predložiti mjere kako bi se dugoročno osigurali povoljni uvjeti za uspostavljanje i održavanje poslovne i financijske samoodrživosti svih ključnih gospodarskih subjekata lučkog poslovanja.

Dokument bi sutradan trebao biti podloga budućeg konzumiranja financijskih sredstava fondova Europske unije od strane lučkih uprava odnosno prijave različitih projekata na raspoložive fondove Europske unije te bi trebao činiti okosnicu pri izradi ili nadopuni budućih razvojnih planova pojedinačnih luka.

Stoga, pozivamo vas da svoje komentare i prijedloge smjera razvoja luka od osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku dostavite na planoviluka@pomorstvo.hr.

Više informacija o samom projektu možete naći na sljedećem linku >>> više >>>