Vlada: Produljena koncesija za Morsku istraživačku postaju Martinska

Photo VRH-ulaz.jpg
Koncesija za korištenje pomorskog dobra za posebnu upotrebu i znanstveno istraživanje u predjelu Martinska produljena je Institutu Ruđer Bošković na razdoblje od 30 godina.
Institut je produljenje koncesije koja ističe 28. studenog 2015. godine zatražio u svrhu nastavka obavljanja znanstveno-istraživačkog i stručnog rada vezano za more.

Produljenje koncesije za istraživačku postaju Martinska važno je zbog namjere uređenja prostora za kvalitetan rad putem strukturnih fondova EU za čije je financiranje nužno dokazati pravo korištenja kroz duže razdoblje.

Pristigle ponude za koncesiju za gospodarsko korištenje luke posebne namjene brodogradilišta na dijelu katastarske općine Solin, predio Brodoremontno brodogradilište Vranjic, nisu prihvaćene zbog pravne dvojbenosti produženja roka za predaju ponuda.