Obavijest za medije prigodom javnog otvaranja ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja LNT - Marina Zadar

Photo nsl%20marina%20Zadar.JPG
U prostorijama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture u 14.00 sati započelo je javno otvaranje pristiglih ponuda za dodjelu koncesije.

Postupak javnog prikupljanja ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru provodi se temeljem odredbi Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i Zakona o koncesijama.

U propisanom vremenskom roku iz Obavijesti Vlade Republike Hrvatske o namjeri davanja koncesije na predmetnom pomorskom dobru pristiglo je 5 (pet) ponuda i to:

1. Tankerkomerc dd, Zadar;

2. Marina Signum dd, Zadar i Olive Island doo, Sutomišćica;

3. ACI dd, Opatija;

4. Belle Adria doo i konzorcij „Porto Jadera 1177“ koji se sastoji od

• Belle Adria doo,
• Noa Zrce doo,
• Marina Hramina doo,
• Netom ZD doo,
• Boogie klub doo,
• Gold partner doo,
• Marina Nerezine doo,
• Contra regula doo,
• Roto dynamic doo,
• Marina Zrće doo,
• Netom doo

5. Zajednica ponuditelja od

  • Dogus marina upravljanje doo,
  • Marina Dalmacija doo,
  • Dogus Marine Croatia doo,
  • Dogus Holding A.S.

Povjerenstvo za otvaranje ponuda je konstatiralo koje su ponude zaprimljene, te o istom sastavilo zapisnik koji je uručen svim nazočnim predstavnicima ponuditelja.

Navedeni Zapisnik s javnog otvaranja ponuda, te same ponude s cjelokupnom dokumentacijom dostaviti će se  Stručnom tijelu za ocjenu ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru, koje sukladno članku 20. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru nakon detaljne analize donosi Nalaz i mišljenje, te predlaže davatelju koncesije donošenje odgovarajuće odluke.