Lučke uprave otklonile većinu nepravilnosti uočenih u financijskoj reviziji za 2013.

Photo //MZ slika 1.jpg
 
Na današnjoj je sjednici Vlada usvojila mišljenje kojim predlaže Hrvatskom saboru da prihvati Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji lučkih uprava Državnog ureda za reviziju koja je obavljena za 2013. godinu. Revizija se odnosi na poslovanje 14 lučkih uprava, od čega je 10 morskih lučkih uprava i četiri lučke uprave luka unutarnjih plovnih putova. Šest bezuvjetnih mišljenja izraženo je za Lučku upravu Osijek, Vukovar, Slavonski Brod, Split, Lučku upravu Šibensko-kninske županije i Lučku upravu Zadar, sedam uvjetnih mišljenja izraženo je naspram Lučke uprave Dubrovnik, županijske Lučke uprave Pula, LU Rijeka, županijske LU  Senj, Sisak, Županijske lučke uprave Cres i Krk, a nepovoljno mišljenje izraženo je za Županijsku lučku upravu Rab. Za revizijom utvrđene nesuglasnosti propisane su aktivnosti otklanjanja i temeljem njih lučke uprave su donijele Plan provedbe naloga i preporuka kojima su detaljno opisani koraci provedbe pojedinih naloga Državnog ureda za reviziju, a koje su lučke uprave provodile tijekom 2014. kako bi otklonile uočene nedostatke i detaljnom analizom Planova provedbe naloga i preporuka zaključeno je kako su lučke uprave u velikoj mjeri otklonile nedostatke utvrđene revizijom lučkih uprava za 2013. godine.

Lučke uprave Dubrovnik, Pula, Rijeka, Cres i Krk otklonile su uočene nepravilnosti koje se, primjerice, odnose na neevidentiranje korištenja službenog automobila, na nedostatan nadzor izvršenja plana rada, na neučinkovitu kontrolu i nadzor naplate lučkih naknada, te nedostatak izvješće o javnoj nabavi, na isplaćivanje stimulacija koje ne prati Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata. U tijeku je uklanjanje i nepravilnosti koje je revizija evidentirala u LU Senj, a radi se o nepravilno evidentiranju prihoda i rashoda te neuredno sastavljenom Planu javne nabave i vođenju registra ugovora. Županijska lučka uprava Rab, koja je imala nepovoljno mišljenje, je tijekom 2014. je otklonila uočene nepravilnosti kao što je bilo vođenje računovodstva, evidentiranje poslovnih događaja, evidentiranje prihoda prema vrstama prihoda, ustrojila je knjigu dugotrajne i kratkotrajne imovine, te vođenje evidencije putnih naloga. Od ove godine županijska LU Rab je aktivirala i svoju web stranicu. Ministarstvo će u narednim mjesecima imati pojačani nadzor svih lučkih uprava, kako državnih tako i županijskih, za koje je izrađeno uvjetno i nepovoljno mišljenje kako bi se uočene nesukladnosti u poslovanju u potpunosti otklonili.