Uprava sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, primljena u punopravno članstvo Međunarodnog saveza za spašavanje na moru IMRF

Photo NSL IMRF 06-07_17.jpg
Uprava sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, primljena je u punopravno članstvo Međunarodnog saveza za spašavanja na moru IMRF (International Maritime Rescue Federation - https://www.international-maritime-rescue.org/ ).

IMRF je osnovan daleke 1924. godine pod nazivom International Lifeboat Conference (ILF) koji je zadržan sve do 2007. godine od kada djeluje pod sadašnjim nazivom kao nevladina organizacija.

Rad IMRF-a usmjeren je na sprečavanje gubitka ljudskih života na svjetskim morima pri čemu, s ciljem ostvarivanja navedenog cilja, usko surađuje s brojnim vladinim i nevladinim organizacijama.

Članstvo u IMRF-u trenutno ima 113 organizacija iz 49 različitih država (centri za spašavanje, obalne straže, udruge volontera) koje zajedno surađuju s ciljem smanjivanja gubitka života na moru.

Savez, među ostalim, ima savjetodavnu ulogu pri radu tijela Međunarodne pomorske organizacije (IMO), Pododboru za sigurnost, navigaciju, komunikacije i traganje i spašavanje, posebice u Radnoj skupini za traganje i spašavanje (SAR).

Članstvom u ovoj istaknutoj međunarodnoj organizaciji, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe, napravila je značajan korak u jačanju sposobnosti radi ostvarenja jednog od ključnih ciljeva Strategije pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine, a to je kontinuirano podizanje razine djelovanja kod ugroze ljudskih života i imovine na moru.